Η Εταιρεία - Επικοινωνία

  

Ερευνητικό έργο μέσω εξειδικευμένων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Πειραιά με έμφαση στην περιοχή γύρω από το λιμάνι

Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2017 16:08:16
Μία πρωτοποριακή έρευνα, με εξειδικευμένες μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην περιοχή του Πειραιά, με έμφαση πέριξ του λιμανιού, θέτει σε τροχιά υλοποίησης η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Η διενέργεια του ερευνητικού έργου, που είναι προϋπολογισμού 89.022,08 ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, κρίθηκε αναγκαία διότι η ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυτιλία, τις δραστηριότητες και τις μετακινήσεις φορτηγών και ΙΧ γύρω από το λιμάνι, επιδρούν αθροιστικά στην επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, με επιπτώσεις στο περιβάλλον ολόκληρου του λεκανοπεδίου Αττικής.

Στόχος της έρευνας είναι, µέσω της γνώσης των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της ρύπανσης στο λιμάνι του Πειραιά και τη δημιουργία βάσης δεδομένων αναφοράς να υποστηριχθεί επιστημονικά, σε επόμενο στάδιο η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας παρακολούθησης και διαχείρισης του μείζονος ζητήματος των αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή.

Η πλατφόρμα θα δρα υποστηρικτικά στην πολιτεία σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και στοχευμένων παρεμβάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή, καθώς και για την ενημέρωση και προειδοποίηση των πολιτών.

Ειδικότερα, το ερευνητικό έργο θα επιτρέψει:

• Πρώτη καταγραφή των επιπέδων ρύπανσης στην περιοχή του Πειραιά µε εξειδικευμένες μετρήσεις.

• Ενδεικτική, για μια ολοκληρωμένη περίοδο ενός έτους, ταυτοποίηση των πηγών µέσω χαρακτηριστικών δεικτών και πρώτη ποσοτική εκτίμηση της συνεισφοράς τους στα συνολικά επίπεδα ρύπανσης.

• Σημαντική αύξηση της υπάρχουσας γνώσης αναφορικά µε τους μηχανισμούς παραγωγής και διασποράς των ρύπων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

• Χαρτογράφηση των επιπέδων ρύπανσης ανά χρονική περίοδο, για τον σχεδιασμό μόνιμης πλατφόρμας παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Πειραιά, ως εργαλείο λήψης αποφάσεων μετριασμού του προβλήματος και προστασίας των πολιτών.

Εκτύπωση Αποστολή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Ερευνητικό έργο μέσω εξειδικευμένων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Πειραιά με έμφαση στην περιοχή γύρω από το λιμάνι

Χρόνος που έχετε στη διαθέσή σας για σχολιασμό του άρθρου:

Σχολιασμός άρθρου:

Όνομα, E-mail ή Ψευδώνυμο: (μέχρι 40 χαρακτήρες)

*Σχόλιο: (Υποχρεωτικό, τουλάχιστον 5 χαρακτήρες)

Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους δημοσίευσης σχολίων: