Η Εταιρεία - Επικοινωνία

  

Επίκαιρη ερώτηση του Κ. Ζαχαριάδη: Σωρεία προσλήψεων με επίκληση την πανδημία και με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2021 18:18:00
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών - Θέμα: Σωρεία προσλήψεων με επίκληση την πανδημία και με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής - Πριν «στεγνώσει το μελάνι» από την ψήφιση του νόμου 4735 (ΦΕΚ: 6Α΄/15.01.2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού Α.Σ.Ε.Π.» η Περιφέρεια Αττικής με σύντομες και αδιαφανείς διαδικασίες (εκτός ΑΣΕΠ) προχωράει σε πρόσληψη 406 υπαλλήλων.

Η Περιφέρεια Αττικής επικαλείται το άρθρο 74 του ν.4745/2020 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020 σύμφωνα με τα οποία επιτρέπεται στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για λόγους σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Η συγκεκριμένη Ανακοίνωση (ΑΔΑ:Ρ3ΧΖ7Λ7-ΚΦ5) για πρόσληψη 406 ατόμων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με πρόσχημα την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επικαλείται την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού CONVID-19. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου με πρόσχημα την πανδημία εισάγονται διαρκώς παρεκκλίσεις από το νόμο του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις.

Από τους 406 υπαλλήλους που θα προσληφθούν, μόνο 65 άτομα αφορούν ειδικότητες σχετικές με την αντιμετώπιση του κορονοϊού ενώ οι υπόλοιπες 341 αφορούν εντελώς άσχετο προσωπικό με την πανδημία και φυσικά με τις έκτακτες ανάγκες για την προστασία της δημόσιας υγείας. Επίσης η ανακοίνωση αναρτήθηκε με προθεσμία μικρότερη των δύο 24ώρων, χωρίς κριτήρια και χωρίς να προβλέπεται δικαίωμα ενστάσεων.

Επειδή η συγκεκριμένη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη παρακάμπτει το ΑΣΕΠ και προάγει την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία και τον κομματισμό.

Ερωτάται ο κ.Υπουργός

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να σταματήσει την παράκαμψη του ΑΣΕΠ και να περιφρουρήσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία αλλά και τους κανόνες της χρηστής διοίκησης προς εναρμόνιση της διαρκούς αξίωσης της κοινωνίας για μια ορθή άσκηση της εξουσίας και ειδικότερα της διοικητικής δραστηριότητας με το κράτος δικαίου;

Ο ερωτών Βουλευτής

Ζαχαριάδης Κώστας

Εκτύπωση Αποστολή

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Επίκαιρη ερώτηση του Κ. Ζαχαριάδη: Σωρεία προσλήψεων με επίκληση την πανδημία και με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής

Χρόνος που έχετε στη διαθέσή σας για σχολιασμό του άρθρου:

Σχολιασμός άρθρου:

Όνομα, E-mail ή Ψευδώνυμο: (μέχρι 40 χαρακτήρες)

*Σχόλιο: (Υποχρεωτικό, τουλάχιστον 5 χαρακτήρες)

Διάβασα και αποδέχομαι τους όρους δημοσίευσης σχολίων: