Νέα Ιωνία: Αίτημα της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης» για το ΚΗΜΔΗΣ

Πίνακας Περιεχομένων

Νέα Ιωνία: Αίτημα της παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης» για το ΚΗΜΔΗΣ

Μετά και την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-04-2022 είναι φανερό ότι στον Δήμο μας έχουν ανακύψει ζητήματα που αφορούν την λειτουργία του συστήματος δημοσιότητας για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

Νέα Ιωνία

Είναι γεγονός ότι από την έναρξη, την 2α Μαΐου 2013 , της υποχρέωσης  καταχώρισης στο Μητρώο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποτέ μέχρι σήμερα, δεν είχε εμφανιστεί το φαινόμενο των μαζικών ακυρώσεων αποφάσεων συλλογικών οργάνων  που σχετίζονται  με διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως συμβαίνει με την σημερινή Δημοτική Αρχή.  

Γνωρίζουμε ότι το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ διασυνδέεται με το μητρώο δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα αναγκαίο για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς, στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.

Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ   αναρτώνται υποχρεωτικά όλα τα στάδια εξέλιξης των έργων με παράλληλη προστασία των στοιχείων προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα αναρτώνται :

1) Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

2) Οι προκηρύξεις.

3 )Οι αποφάσεις ανάθεσης ή κατακύρωσης.

4) Η γνωστοποίηση συμβάσεων.

5) Κάθε εντολή πληρωμής,

Για τον λόγο αυτό  εκδίδεται και αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου (ΑΔΑΜ).

Γνωρίζουμε επίσης  ότι με το Φ.Ε.Κ  3075 /13-7-2021 εστάλη στις υπηρεσίες η υπ’ αριθμ. 76928/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας),  που αφορά την Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ).

Οι ρυθμίσεις της ανωτέρω απόφασης εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016, εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άνευ ΦΠΑ), οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς και Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 260, ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016.  Για την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη το άρθρο 6 του ν. 4412/2016, περί μεθόδων υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η Δημοτική Αρχή δεν γνώριζε την Κοινή Υπουργική Απόφαση; Δεν ενημερώθηκε για τις ρυθμίσεις των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων γενικότερα που ρυθμίζουν οι σχετικές διατάξεις ; Δεν το μελέτησε η πολιτική ηγεσία του Δήμου;

Είναι γεγονός ότι στην Οικονομική Επιτροπή εισάγονται τα θέματα, προς ψήφιση με πρόχειρο τρόπο, απρογραμμάτιστα, χωρίς σχέδιο και συντονισμό. Πολλά από αυτά τα θέματα εισάγονται την τελευταία στιγμή και  εκτός ημερησίας διάταξης. Σημειωτέον ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση εισήχθησαν  4 θέματα εκτός ημερησίας διάταξης που ήταν αρκετά σοβαρά. Και να επισημάνουμε το πολύ συχνό φαινόμενο των επαναλαμβανόμενων κοινοποιήσεων υπηρεσιακών εγγράφων ή εισηγήσεων με την ένδειξη «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» που εξελίσσεται  σε βιομηχανία.

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η διοικητική Δημοτική μηχανή παραπαίει και φανερώνουν την αναποτελεσματικότητα και την ανεπάρκεια της. Ενώ φανερή είναι και η έλλειψη συντονισμού μεταξύ Οικονομικής και Τεχνικής υπηρεσίας με ευθύνη της πολιτικής διοίκησης.

Σε πόσες άραγε περιπτώσεις υπάρχουν αντίστοιχες ελλείψεις και δυσλειτουργίες;

Για ποιο λόγο  παραπονούνται από την Δημοτική Αρχή  όταν τις επισημαίνουμε και γιατί δεν επικεντρώνονται στο να λύσουν και να προλάβουν αυτά τα ζητήματα;

Άραγε  ο λαλίστατος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντιδήμαρχος κ. Χατζησαββίδης δεν βρίσκει εδώ  πολιτικές ευθύνες;

Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Τρίτης, 19/04/202, από τα 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης τα 10 θέματα  ( από το με αριθ. 2 έως με αριθ. 11) αφορούσαν ακυρώσεις αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικές με διαγωνιστικές διαδικασίες μελέτης δύο έργων. Η δικαιολογία που δόθηκε ήταν το  ανθρώπινο λάθος.  Δεν πρέπει να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο οι αρμόδιοι υπάλληλοι αλλά και η πολιτική ηγεσία  ώστε να ασκούν υπεύθυνα το έργο τους;  Στον απολογισμό του ο κος Χατζησαββίδης συμπεριλαμβάνει και τις ακυρώσεις αποφάσεων ;

Θα δούμε και άλλα  τραγελαφικά από αυτή την Δημοτική Αρχή που πλήττουν  την αξιοπιστία του Δήμου μας και των Υπηρεσιών του;

Ζητάμε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών να  μας ενημερώσει  αναλυτικά που εντοπίζεται το λάθος και να μας γίνει μία συνολική ενημέρωση  αναφορικά με την κατάσταση της Υπηρεσίας που προΐσταται.  Ναι μεν οι υπάλληλοι δείχνουν υπερβάλλοντα ζήλο αλλά οι υπάλληλοι  μας λένε ότι η Δήμαρχος υποβαθμίζει την Υπηρεσία του κ. Χατζησαβίδη  ενώ  μετακινούνται υπάλληλοι κατά το δοκούν και όχι σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.

«Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ.

 

Διαβάστε επίσης στο zonews.gr – Νέα Ιωνία: Άρπαξαν την προτομή του Τάκη Σινόπουλου με δέλεαρ τον χαλκό…

Νέα Ιωνία

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU