Παναγιώτης Μανούρης – Δημιουργία Αλληλεγγύη: Αίτημα χορήγησης εγγράφων και στοιχείων από την Τεχνική Υπηρεσία

Προς ενημέρωση μου καθώς και της Δημοτικής Ομάδας της Παράταξης μου αιτούμαι  την χορήγηση αντιγράφων, σε ηλεκτρονική μορφή PDF, των κάτωθι λεπτομερώς αναφερόμενων εγγράφων και στοιχείων, που αφορούν το έργο «Ανάπλαση οικοδομικού τετραγώνου 150 και κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων» του Δήμου Νέας Ιωνίας, το οποίο με την από 20 Μαϊου 2019 σύμβαση έχει ανατεθεί στην «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.», και συγκεκριμένα :

 

1.Το υπ’άριθμ.πρωτ.Περιφέρειας ΔΤΕΠΑ/332191/28-06-2019 έγγραφο της Περιφέρειας που αφορά την από 14-06-2019 επιστολή του αναδόχου με την οποία ενημερώνει για θέματα που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.

2.Το υπ’αριθμ.πρωτ.Περιφέρειας ΔΤΕΠΑ/140333/19-02-2020 έγγραφο της Περιφέρειας που αφορά την από 10-02-2020 επιστολή του αναδόχου με την οποία ενημερώνει για νέα ζητήματα που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στη μελέτη του έργου.

3.Το υπ’αριθμ.πρωτ. 18083/05-08-2020 έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας με το οποίο ενημερώνει την Περιφέρεια ότι απαιτείται επανασύνταξη της στατικής μελέτης.

4.Την από 30-07-2021 Τροποποίηση-Διόρθωση της σύμβασης κατασκευής του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του αναδόχου «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»

5.Το με αριθμ.πρωτ.Περιφέρειας ΔΤΕΠΑ/259530/28-03-2022 έγγραφο της Περιφέρειας με το οποίο διαβιβάστηκε προς τον Δήμο Νέας Ιωνίας η επανασυνταχθείσα από τον ανάδοχο  στατική μελέτη και των συνημμένων στοιχείων αυτής, δηλαδή : σχέδια, τεύχη στατικών υπολογισμών και κάθε συνημμένο έγγραφο , προκειμένου να εγκριθεί από τον Δήμο .

6.Το υπ’αριθμ.πρωτ. 25092/02-06-2022 έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας προς την Περιφέρεια Αττικής με το οποίο εστάλησαν εγκεκριμένες οι τροποποιήσεις των δύο μελετών, της στατικής συνταχθείσα από τον ανάδοχο και της αρχιτεκτονικής συνταχθείσα από τον Δήμο.

7.Την προαναφερόμενη αρχιτεκτονική μελέτη που συντάχθηκε από τον Δήμο (δεδομένου ότι δεν αναφέρεται πουθενά ο αριθμός της) με το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή, ενδεικτικά : το Διάγραμμα Κάλυψης, τα Σχέδια Κατασκευής, τα Σχέδια Λεπτομερειών,Την Τεχνική Περιγραφή.

Τέλος μαζί με τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία , παρακαλώ όπως αποστείλετε και έγγραφο σας στο οποίο θα μας ενημερώνετε  εάν έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα η  υπ’αριθμ76/2016 οικοδομική άδεια, όπως σας έχει ζητήσει με το προαναφερόμενο με αριθμ.πρωτ. ΔΤΕΠΑ/259530/28-03-2022 έγγραφό της η Περιφέρεια και αναφέρεται άλλωστε στην υπ’αριθμ. 155/03-05-2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου μετά και τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει .    

Ο Επικεφαλής της Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη»

Δημοτικός Σύμβουλος

Παναγιώτης Μανούρης

 

 

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU