Αριστείδης Χατζησαββίδης – 6η ενημέρωση 23/4/23

Αγαπητοί συμπολίτες συμπολίτισσες, η ενημέρωση αυτή αναφέρεται στην πολιτική του κ. Μανούρη της 8ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/4/2023 που έφερε ως θέμα το 1ο της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αλλαγή θέσης Οικίσκου Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών» που αφορά την περιοχή της Αλσούπολης και «ζητά να αποφασιστεί με ψηφοφορία η άμεση εφαρμογή της επομένης παραγράφου.

Να γίνει άμεσα διαβούλευση με τις Δημοτικές Παρατάξεις και τους κατοίκους της περιοχής και να αποφασιστεί, με την σύμφωνη γνώμη και της Τεχνικής Υπηρεσίας η μετακίνηση του εν λόγω οικίσκου σε άλλο σημείο που θα κριθεί ότι είναι κατάλληλο».

Σας ενημερώνω, όσοι δεν γνωρίζετε, ότι ο κ. Μανούρης, μετά τις εκλογές του 2019 διορίστηκε ως υψηλόβαθμο και υψηλόμισθο πολιτικό στέλεχος, στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), που ασχολείται με τα σκουπίδια και τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

Τα έσοδα του ΕΔΣΝΑ προέρχονται κυρίως από ανταποδοτικά τέλη όλων των Δήμων της Αττικής, που τα πληρώνουν οι κάτοικοι.  Ο κ. Μανούρης σταμάτησε τον εργολάβο και στον Περισσό. Αντί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του φορέα που πληρώνεται (ΕΔΣΝΑ), τα εμποδίζει. Αν διαφωνεί με την πολιτική του ΕΔΣΝΑ γιατί δεν παραιτείται; Για να μην στερηθεί την υψηλή αντιμισθία;

Αντί να συμβάλει στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που για πρώτη φορά ξεκίνησε στην πόλη μας με πράξεις, την εμποδίζει. Κατά τα άλλα υποκρίνεται προς τους συμπολίτες μας, πως τάχα θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα της πόλης μας.

Με τις ενέργειες του αυτές, αφ’ ενός  εμποδίζει παντοιοτρόπως να φανεί το έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής και για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και την για πρώτη φορά αξιοποίηση των σκουπιδιών που είναι πλούτος και αφετέρου υπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα.

Η Προγραμματική Σύμβαση   του Δήμου μας με τον ΕΔΣΝΑ ξεκίνησε το 2020 όπως αναφέρεται στον σύνδεσμο: Στην Οικονομική Επιτροπή αποφασίσαμε στις 22 Δεκεμβρίου 2020  και συνάψαμε «Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και του Δήμου Νέας Ιωνίας με αντικείμενο τις: Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας  Αττικής».

(Επί παρόντων  ΟΚΤΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) με ψήφους ΕΠΤΑ (7) ΥΠΕΡ τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, 2) Κανλή Χρήστο,(Αντιπρόεδρος), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 4)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7)Γρίβα Ελένη αναπληρωματικό μέλος 8)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος.και ΕΝΑ(1) ΚΑΤΑ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης) και:

α. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και τους όρους του επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης ανάμεσα στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και στο Δήμο Νέας Ιωνίας με αντικείμενο τις «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής.

β. Ορίζει τον κ. Κατσορίδα Ανδρέα-Διευθυντή Περιβάλλοντος ως μόνιμο μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την Προϊσταμένη του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών Αναστασία Γεωργακοπούλου ως αναπληρωτή του.

γ. Εξουσιοδοτεί τη Δήμαρχο Νέας Ιωνίας  Θωμαΐδου Δέσποινα για την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης και κάθε άλλης σχετικής με τη σύμβαση προβλεπόμενης ενέργειας.

 

Στις 29/1/21 υπογράφηκε η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ που ΕΠΙΚΥΡΏΘΗΚΕ με απόφαση της Ποιότητας Ζωής την Δευτέρα 13Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 στην οποία από την αντιπολίτευση συμμετείχε μόνη η κυρία Αγγελακοπούλου της Παράταξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» η οποία ψήφησε παρόν, ενώ στην Οικονομική Επιτροπή η ίδια Παράταξη ψήφισε υπέρ της Προγραμματικής.

Θέλω να γνωρίζετε αγαπητοί συμπολίτες – συμπολίτισσες ότι οι Προσκλήσεις με τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής εκτός από τα μέλη, τους αναπληρωματικούς, ενημερώνουν και τους επικεφαλής των Παρατάξεων.

Αν ήθελαν διαβούλευση οι Παρατάξεις θα το ζητούσε τότε ο κ. Μανούρης και θα συμμετείχε στην συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής. Διαβάστε αναλυτικά την χωροθέτηση στον παρακάτω σύνδεσμο :    «Χωροθέτηση και εγκατάσταση 22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ – ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 4,5 και 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ, 1 <<ΕΞΥΠΝΟΥ>> ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 1 <<ΕΞΥΠΝΗΣ>> ΝΗΣΙΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 3 ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και 80 ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ, σε εφαρμογή προγραμματικής σύμβασης με ΕΔΣΝΑ».

Στο πλαίσιο της με Α.Π.: 1124/29-01-2021 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: 9Κ6ΨΟΡ05-ΙΩΡ) μεταξύ του Δήμου Νέας Ιωνίας και του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με αντικείμενο την ανάπτυξη δικτύου συλλογής το όφελος για το Δήμο μας, μαζί με τα τέσσερα απορριμματοφόρα για τον καφέ κάδο, τους καφέ κάδους κ.λ. είναι περίπου (5) πέντε εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνεται -μεταξύ των άλλων- την δωρεάν διάθεση:

 

Οκτώ (8) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ –ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 4 ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Οκτώ (8) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ –ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 5 ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Έξι  (6) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑΣ –ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 6 ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ενός (1) «ΕΞΥΠΝΟΥ» ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μιας (1) «ΕΞΥΠΝΗΣ» ΝΗΣΙΔΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα για δωρεάν τοποθέτηση από τον ΕΔΣΝΑ.

Τριών (3) ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ογδόντα (80) πλαστικών κάδων ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι αυστηρό. Προβλέπονται πέναλτι που αν δεν συμμορφωθούμε,  θα πενταπλασιάσουν το κόστος απόθεσης στη χωματερή και φυσικά την  οικονομική επιβάρυνση των ανταποδοτικών τελών που επιβαρύνονται οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις του Δήμου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ΕΜΕΙΣ μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη κατά 10% το 2020 και θέλουμε την περαιτέρω μείωση, μέσω των δράσεων της ανακύκλωσης που υλοποιούμε και της πολιτικής «πληρώνω όσο πετάω». Με συμπαράσταση, τους πάρα πολλούς Δημότες που θέλουν μία καθαρή πόλη, την ανακύκλωση των σκουπιδιών θα ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ με όσες μεθοδεύσεις και εμπόδια δυστυχώς, βάζει η Αντιπολίτευση.

 

Αριστείδης Χατζησαββίδης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Δήμου Νέας Ιωνίας

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU