Αριστείδης Χατζησαββίδης: Απάντηση για την εξασφάλιση των 12 εκατομμύριων για την Αστική ανάπλαση της πλατείας Πάρσης

Αγαπητέ κ. Χατζηιωάννου σε απάντηση της ερώτησης σας, αναφέρω αμέσως παρακάτω τον σύνδεσμο ΑΔΑ: ΨΑΑΩΩΚΥ-ΨΚ2 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00.

Το περιεχόμενο είναι σαφές και αναμφισβήτητο. Η ερώτηση  σας κ. Χατζηιωάννου ζήτησε απάντηση για το πως είναι εξασφαλισμένα τα 12 εκατομμύρια για την Αστική ανάπλαση της πλατείας Πάρσης και της αγοράς. Στο περιεχόμενο της απόφασης αναφέρονται ακριβώς με μπολτ γράμματα μεταξύ άλλων πως εξασφαλίζονται τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

«Ο Δήμος Νέας Ιωνίας μελέτησε και προγραμμάτισε την ανάπλαση της  περιοχής της Αγοράς και ειδικότερα στην περιοχή μεταξύ των γραμμών του ΗΣΑΠ και την οδό Ηρακλείου από Εθν. Αντιστάσεως έως Ελευθέριου Βενιζέλου. Οι συνολικές παρεμβάσεις έκτασης περίπου 27 στρεμμάτων έχουν ως στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της αγοράς, την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και την  αναδιαμόρφωση του δημόσιου χώρου προκειμένου να είναι ανοιχτός και προσιτός σε όλους και όλες χωρίς διακρίσεις. Η στόχευση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το δημόσιο χώρο γενικά και εξαιρετική σημασία για τις τοπικές μετακινήσεις προς τα καταστήματα και τους δημόσιους χώρους των πλατειών και των κοινοχρήστων χώρων ειδικά.

Η τελική πρόταση πρέπει να αποτελεί ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύνολο, που θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και δράσεων. Επίσης, κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο (2) κύριων υποέργων και η συνολική χρηματοδότηση κάθε αίτησης μπορεί να ανέρχεται έως 10 εκ. € (προ Φ.Π.Α.). Μαζί με το ΦΠΑ 12,4 εκατομμύρια ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της πρότασης επιλέξιμες δαπάνες είναι και οι μελέτες  ωρίμανσης των σχετικών έργων. Σε αυτή την περίπτωση, ο προϋπολογισμός της πράξης εγγράφεται κατά στάδια. Ειδικότερα, σε πρώτο στάδιο γίνεται η εγγραφή των Υποέργων των μελετών, οι οποίες οφείλουν να ολοκληρωθούν εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης και σε δεύτερο στάδιο, η εγγραφή των κύριων Υποέργων της πράξης.

Με βάση τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

  1. Να εγκρίνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»…… …….. Στην παρούσα φάση η πρόταση αφορά την υποβολή του πρώτου σταδίου, δηλαδή την ωρίμανση των μελετών για την υλοποίηση του έργου (τοπογραφική και κυκλοφοριακή μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη κτιριακών έργων και έργων διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων, στατική και Η/Μ μελέτη κτιριακών έργων, Η/Μ μελέτη οδικών έργων και περιβαλλοντική μελέτη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 438.960,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)…..

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Επί παρόντων ΟΚΤΩ (8) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

(Επί των καταμετρημένων ψήφων) 6 ΥΠΕΡ και

1 ΚΑΤΑ ( ο Δημοτικός Σύμβουλος της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»)

1 ΛΕΥΚΟ( ο Δημοτικός Σύμβουλος της «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ»)

Αντιλαμβάνεστε  ασφαλώς πως η απόφαση αυτή είναι προϋπόθεση να προχωρήσει η νέα Δημοτική Αρχή στα επόμενα βήματα της εξασφάλισης και απορρόφησης αυτών των χρημάτων.

Αφού εγκρίθηκε η απόφασή μας προχωρήσαμε στην επόμενη φάση την ΤΡΙΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  (Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας) με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ και ΔΥΟ (2) ΛΕΥΚΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» εγκρίνει το από 22.02.2023, 2ο Πρακτικό Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ», αναδεικνύοντας ως προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε» @ «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΜ Ε.Π.Ε», με Α/Α κατάθεσης 272167 η οποία έχει προσφέρει έκπτωση   51,04%.

Αυτές οι αποφάσεις κ. Χατζηιωάννου Χρήστο εξασφαλίζουν τα 12,4  εκατομμύρια ενώ οι ψήφοι της Αντιπολίτευσης τα παρεμποδίζουν. Ελπίζω η επόμενη Δημοτική Αρχή να μην τα ακυρώσει.

 

Με εκτίμηση

Νέα Ιωνία 4/11/2023

Αριστείδης Χατζησαββίδης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Δήμου Νέας Ιωνίας

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU