ΙΝΚΑ: Τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε καθυστερήσεις, ακυρώσεις και προβλήματα στις αποσκευές

Με γνώμονα την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ήδη από το  2004, έχει θεσπίσει  κοινούς κανόνες  αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε περιπτώσεις:

 

α) Άρνησης Επιβίβασης

 

β) Ακύρωσης Πτήσης

 

γ) Καθυστέρησης Πτήσης

 

δ) Αλλαγή Θέσης

 

Πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/2004, που παρέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως επιβάτες και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

Κάθε χώρα της ΕΕ έχει ορίσει έναν εθνικό φορέα ως αρμόδιο για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΕΚ 261/2004. Πλήρη λίστα των αρμόδιων φορέων για κάθε χώρα της ΕΕ μπορείτε να  αναζητήσετε στην διεύθυνση: https://transport.ec.europa.eu/

 

Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του ΕΚ 261/2004 είναι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Δικαιωμάτων Επιβατών.

 

Ποιους επιβάτες καλύπτει ο κανονισμός

Ο Κανονισμός καλύπτει όλους τους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

 

Επίσης καλύπτει τους  επιβάτες που αναχωρούν από τρίτες χώρες εφόσον οι πτήσεις τους:

 

έχουν προορισμό αερολιμένες χωρών της ΕΕ και

 

διεξάγονται από αεροπορική εταιρεία που έχει αδειοδοτηθεί από χώρα της ΕΕ με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει άλλη αποζημίωση ή βοήθεια από την τρίτη χώρα.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΤΗΣΗΣ

Εάν η πτήση σας ακυρωθεί δικαιούσθε:

 

Επιστροφή εντός επτά (7) ημερών του αντιτίμου του εισιτηρίου ή Εναλλακτική πτήση στον τελικό προορισμό το συντομότερο δυνατό ή Εναλλακτική πτήση στον τελικό προορισμό άλλη μέρα που να σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχουν θέσεις

 

Παροχή φροντίδας ως ακολούθως:

 

γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναμονής

 

δύο τηλεφωνήματα, τέλεξ ή φαξ ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο και μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος (ξενοδοχείου ή άλλου), εάν  πρόκειται το ταξίδι να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον την επόμενη ημέρα

ΚΑΙ

Αποζημίωση ως ακολούθως:

για πτήσεις μικρής απόστασης (ως 1500 χλμ): 250 ευρώ

για πτήσεις μεσαίας απόστασης (από 1500 ως 3500 χλμ και ενδοκοινοτικές άνω των 1500 χλμ): 400 ευρώ

για πτήσεις μεγάλης απόστασης (άνω των 3500 χλμ ή μη ενδοκοινοτικές): 600 ευρώ.

 

Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ δικαιούστε αποζημίωση;

 

α. εάν έχετε πληροφορηθεί την ακύρωση τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και σας προσέφεραν μεταφορά με εναλλακτική πτήση με: αναχώρηση το πολύ δύο ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη στον τελικό σας προορισμό το πολύ τέσσερις ώρες αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση αν μπορεί να αποδείξει ότι η ακύρωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΤΗΣΗΣ

Όταν γίνεται λόγος για καθυστέρηση εννοείται πάντα μεγάλη καθυστέρηση, η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

 

  1. Σε σχέση με την ώρα αναχώρησης της πτήσης.

Εφόσον η πτήση σας είναι έως 1500 χλμ και έχει καθυστέρηση για τουλάχιστον δύο (2) ώρες ή εφόσον η πτήση σας είναι  από 1500 ως 3500 χλμ και η πτήση σας έχει καθυστέρηση για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες ή εφόσον η πτήση σας είναι άνω των 3500 χλμ και έχει καθυστέρηση για τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες τότε έχετε υποστεί μεγάλη καθυστέρηση και δικαιούσθε παροχή φροντίδας και συγκεκριμένα:

γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναμονής

δύο τηλεφωνήματα, τέλεξ ή φαξ ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης, αν ο αναμενόμενος χρόνος αναχώρησης είναι τουλάχιστον την επόμενη ημέρα διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο και μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος (ξενοδοχείου ή άλλου).

Επίσης, αν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε (5) ώρες έχετε επιπλέον την δυνατότητα επιλογής επιστροφής εντός επτά (7) ημερών του αντιτίμου του εισιτηρίου.

 

  1. Σε σχέση με την ώρα άφιξης στον προορισμό σας

Εάν φθάσετε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 ωρών σε σχέση με την ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο που αναφέρεται στην αρχική σας κράτηση, δικαιούσθε αποζημίωση ως ακολούθως:

για πτήσεις μικρής απόστασης (ως 1500 χλμ): 250 ευρώ

πτήσεις μεσαίας απόστασης (από 1500 ως 3500 χλμ ): 400 ευρώ

πτήσεις μεγάλης απόστασης (άνω των 3500 χλμ ): 600 ευρώ

 

ΑΠΩΛΕΙΑ – ΦΘΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Εάν οι παραδιδόμενες αποσκευές σας χαθούν, ή φθαρούν η αεροπορική εταιρεία φέρει την ευθύνη και δικαιούστε αποζημίωση έως και 1.300 ευρώ. Ωστόσο, εάν η φθορά προκλήθηκε από ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής, δεν δικαιούστε καμία αποζημίωση.

Πώς να υποβάλετε καταγγελία:

Εάν θέλετε να καταγγείλετε την απώλεια ή φθορά αποσκευών, θα πρέπει να υποβάλετε την καταγγελία εγγράφως στην αεροπορική εταιρεία εντός 7 ημερών, ή εντός 21 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών σας εάν έφθασαν με καθυστέρηση.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας;

 

Βήμα 1: υποβολή καταγγελίας στην αεροπορική εταιρεία

Πρέπει πρώτα να υποβάλετε την καταγγελία σας στην αεροπορική εταιρεία μέσω του εντύπου καταγγελίας της ΕΕ για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών

 

Βήμα 2: υποβολή καταγγελίας στις εθνικές αρχές

Εάν δεν λάβετε απάντηση από την αεροπορική εταιρεία εντός 2 μηνών ή εάν η απάντηση δεν σας ικανοποιήσει, και αν θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα που έχετε ως επιβάτης αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχή της χώρας όπου συνέβη το περιστατικό, εντός εύλογης προθεσμίας. Η εθνική αρχή οφείλει να σας παράσχει μη δεσμευτική νομική γνωμοδότηση σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δώσετε στην καταγγελία σας.

 

Βήμα 3: προσφυγή σε φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (φορείς ΕΕΔ) / ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ)

Εάν η απάντηση της αεροπορικής εταιρείας δεν σας ικανοποιήσει, μπορείτε να παραπέμψετε τη διαφορά σε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή να προσφύγετε σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Εάν αγοράσατε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ).

 

Βήμα 4: Προσφυγή στη δικαιοσύνη

Για πτήσεις ανάμεσα σε χώρες της ΕΕ (που εκτελεί μια αεροπορική εταιρεία) μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης βάσει των κανόνων της ΕΕ ακολουθώντας την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας είτε στον τόπο άφιξης είτε στον τόπο αναχώρησης.

 

Μπορείτε επίσης να προσφύγετε στα δικαστήρια της χώρας όπου είναι εγγεγραμμένη η αεροπορική εταιρεία. Οι προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής κατά αεροπορικής εταιρείας σε εθνικό δικαστήριο καθορίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες περί παραγραφής σε κάθε χώρα της ΕΕ. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου η παραγραφή των αξιώσεων είναι 2 έτη.

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU