Νέα Ιωνία: Αίτηση Μανούρη – Γκότση να εισαχθεί το θέμα με τις απαιτήσεις εργολάβου στο Δημοτικό Συμβούλιο

Θέμα προς συζήτηση (εκτός ημερησίας διάταξης) στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 19/07/21.

Μετά την κοινοποίηση  με ημερομηνία 02/07/2021 της  επιστολής-όχλησης προς τον Δήμο μας της εταιρείας με την επωνυμία «INNOVATECHLIFT-ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΤΣΑ Ο.Ε.» ακολούθησε   αυτονόητη συζήτηση, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την 15η Συνεδρίασή του την 5η Ιουλίου 2021.

Το θέμα  μπήκε εκτός ημερησίας διάταξης  και εισήχθη με την υπ΄ αριθ. πρωτ.15729/5-7-2021 επιστολή της δημοτικής παράταξης  «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία».

Δεδομένης αφενός μεν  της απουσίας της Δημάρχου που έχει και την ιδιότητα της Προϊσταμένης Τεχνικών Υπηρεσιών  και αφετέρου της αρμόδιας Αντιδημάρχου Παιδείας, οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν, κατ’αρχήν, απαντήσεις στα δικαιολογημένα, εύλογα και κρίσιμα  ερωτήματα των συναδέλφων  του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά  στα περιστατικά που αναφέρει η ως άνω εταιρεία, αποφασίστηκε η σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής ώστε να ενημερωθεί από τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου αναφορικά με το εν λόγο θέμα και στην συνέχεια να ενημερώσει το Σώμα .

Τα δύο μέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής, σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. 86/05-07-2021 του Δημ.Συμβουλίου απευθυνθήκαμε αρχικά προφορικά και εν συνεχεία, δεδομένης της εκφρασμένης αρνήσεως της Δημάρχου αλλά και της Τεχνικής Υπηρεσίας να ενημερώσει, αποστείλαμε την από 9 Ιουλίου 2021 έγγραφη αίτησή μας , που σας κοινοποιήθηκε , με την οποία ζητούσαμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας  , μέχρι και την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, να μας παραδώσει σε αντίγραφα, τα έγγραφα που συγκεκριμένα αναφέρουμε σε αυτή καθώς και να έχουμε ολοκληρώσει , με επιμέλειά της ,  τις επιτόπιες αυτοψίες στους χώρους

-2-

που συγκεκριμένα προσδιορίζουμε, προκειμένου στην συνέχεια να ενημερώσουμε τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Επειδή ουδεμία απάντηση, προφορική ή γραπτή,  λάβαμε επί του ανωτέρω εγγράφου μας από την Τεχνική Υπηρεσία που είναι αρμόδια  να χορηγήσει τα εν λόγω έγγραφα και να ενημερώσει το Σώμα εν γένει.

 

Επειδή   η Δήμαρχος μέχρι και σήμερα προτιμά την σιωπή και αρνείται  να ενημερώσει  τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους πολίτες της Ιωνίας, παρά την σπουδαιότητα του θέματος  και την άμεση εμπλοκή του ονόματός της με την ιδιότητά της αυτή σε υπόθεση στην οποία δημοσίως απαξιώνεται, ως αναξιόπιστος και δυσφημείται ο Δήμος μας, καθώς από τα περιστατικά που αναφέρονται στην εξώδικη όχληση της εταιρείας εμφανίζεται ο Δήμος μας και η συγκεκριμένη Υπηρεσία του ότι  λειτουργεί αυθαίρετα, χωρίς διαφάνεια και εκτός νομιμότητας.

 

Επειδή προς έκπληξή μας διαπιστώνουμε  ότι στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Ιουλίου 2021 δεν συμπεριλαμβάνεται ως θέμα, προς συζήτηση  τουλάχιστον, η εν λόγω υπόθεση που έχει ξεκινήσει σε βάρος του Δήμου μας , προκειμένου η Δήμαρχος να ενημερώσει το Σώμα και να απαντήσει  στα εύλογα ερωτήματα των μελών του Συμβουλίου.

 

Επειδή, απαξιώνει η ίδια η Δήμαρχος , για μία ακόμη φορά , τον ύψιστο θεσμικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και συνεχίζει απροκάλυπτα την ίδια αυθαίρετη , αυταρχική , δεσποτική , έκνομη και αντιδημοκρατική συμπεριφορά που επέδειξε μέχρι  σήμερα στην διοίκηση των υποθέσεων του Δήμου μας καθώς  αρνείται   να εκτελέσει  επανειλημμένως αποφάσεις του Δ.Σ.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και επειδή η υπόθεση εγείρει πρωτίστως θέματα  βαθιά πολιτικά και της λειτουργίας της ίδια της Δημοκρατίας στην πόλη μας  και επειδή έχουμε ευθύνη και χρέος έναντι των πολιτών για τον έλεγχο και διαφύλαξη της χρηστής και νόμιμης διοίκησης των υποθέσεων του Δήμου μας προς όφελος των πολιτών εισηγούμαστε να εισαχθεί το εν λόγω θέμα ως εκτός ημερησίας διάταξης κατά την 16η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2021 για να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση :                                                                                  ./…

-3-

 

1)Να ενημερώσουμε, με έγγραφο,  τις αρμόδιες Αρχές για την υπόθεση (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  και Εθνική Αρχή Διαφάνειας ).

 

2)Επιπλέον  και επειδή η Αρχή αυτή, που ιδρύθηκε με  τον νόμο 4622/2019 αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών) καθώς και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς , να ζητήσουμε με έγγραφο μας την συνδρομή της στον έλεγχο και στην διαλεύκανσή της εν λόγω υπόθεσης καλώντας του αρμοδίους ελεγκτές στις Υπηρεσίες του Δήμου μας .

 

Εφόσον η Δήμαρχος λειτουργεί σύννομα τότε πρώτη η ίδια και οι δημοτικοί της Σύμβουλοι οφείλουν και πρέπει να υπερψηφίσουν την εν λόγω εισήγηση .

 

 

Τα μέλη της διαπαραταξιακής Επιτροπής

Παναγιώτης Μανούρης

Ηρακλής Γκότσης 

 

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU