Νέα Ιωνία: Πρόσληψη 44 εργαζομένων στο δήμο για τα σχολεία της πόλης

Στην πρόσληψη συνολικά σαράντα τεσσάρων ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της Νέας Ιωνίας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προχωρά ο δήμος.

 

Οι 40 θέσεις αφορούν πλήρη απασχόληση και οι 4 θέσεις μερική απασχόληση. Η διάρκεια της εργασίας αφορά ολόκληρο το σχολικό έτος 2021-2022.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε εργάσιμες ημέρες και αρχίζει την Δευτέρα 23/8/2021 και λήγει την Παρασκευή 27/8/2021.

 

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η βαθμολόγηση των κριτηρίων, οι διαδικασίες κατάταξης των υποψηφίων και πρόσληψης των επιτυχόντων αναφέρονται στην υπ’ αριθ. αρίθμ. ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τα οποία είναι τοιχοκολλημένα στο Δημοτικό Κτίριο και αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr – Προκηρύξεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr .

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και για τις δύο θέσεις (πλήρους απασχόλησης και μερικής απασχόλησης), πρέπει στο πεδίο Β. της αίτησης να δηλώσουν την σειρά προτίμησης με ένδειξη 1 (πρώτη προτίμηση) και 2 (δεύτερη προτίμηση).

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωσης της αίτησης και της προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην τιθέμενη προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την πρόσληψή τους είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ όλες τις λεπτομέρειες.

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU