Παρατηρήσεις της «Ενότητας» Ν.Ιωνίας στο σχέδιο νόμου για τα ζώα συντροφιάς

Την ευκαιρία να καταθέσει τις παρατηρήσεις της σε άρθρα του σχεδίου νόμου για τα ζώα συντροφιάς, είχε η δημοτική παράταξη “Ενότητα για τη Νέα Ιωνία”.

Αυτό έγινε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης  του συγκεκριμένου νομοσχέδιου του Υπουργείου Εσωτερικών και η «Ενότητα» κατέθεσε παρατηρήσεις σε άρθρα του σχεδίου νόμου και συνολική κριτική “με άξονα την ευζωία των ζώων συντροφιάς και τις θεσμικές δυνατότητες των δήμων” όπως σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η «Ενότητα» σημειώνει πως “το σχέδιο νόμου βρίσκεται στο επίπεδο της διαβούλευσης όπου παρατηρείται πλήθος ενστάσεων για τις αντιφάσεις από όσα ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί σε ζητήματα που αφορούν την ευζωία των ζώων συντροφιάς, την αναπαραγωγή τους, την εμπορία, τις μετακινήσεις, τις στειρώσεις αλλά και τις υιοθεσίες.

Διατυπώνεται, επίσης, πλήθος ενστάσεων που αφορούν στις αρμοδιότητες και τις μη λειτουργικές διαδικασίες που θεσπίζονται, αφαιρώντας καίριες αρμοδιότητες, σχετιζόμενες μάλιστα με την δημόσια υγεία, από τους κτηνιάτρους και το αρμόδιο υπουργείο.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά τη λειτουργία των Δήμων, οι τυχόν δυσλειτουργίες στην περίθαλψη και διαχείριση αδέσποτων ζώων που επωμίζονται οι Δήμοι μετατρέπεται σε ποινή στέρησης κονδυλίων για αυτούς”.

Πλήθος επιστημονικών και συλλογικών φορέων έχουν καταθέσει την οργανωμένη τους αντίδραση στις διατάξεις του Νομοσχεδίου. Ενδεικτικά: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ), Κυνηγετικοί Σύλλογοι, Φιλοζωικά Σωματεία και Ενώσεις αλλά και επαγγελματίες όπως ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Ζώων Συντροφιάς.

 

Οι παρατηρήσεις της «Ενότητας»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 3

Είμαστε αντίθετοι στην υποβάθμιση της κτηνιατρικής υπηρεσίας διότι δεν δύναται να τεκμηριωθεί επιστημονικά και τεχνικά η μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αφορά στα ζώα συντροφιάς από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ έχει οριστεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (πρώην Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών-ΟΙΕ) ως η κεντρική Κτηνιατρική Αρχή η οποία σύμφωνα με τις Οδηγίες του εν λόγω Οργανισμού νομοθετεί, συντονίζει και εποπτεύει την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής αποτελεί την κεντρική αρμόδια αρχή για την υγεία και την ευζωία των ζώων.  Οι Κτηνιατρικές Αρχές  είναι ορισμένες και εξουσιοδοτημένες να εκπροσωπούν την χώρα σε όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, για όλα τα είδη των ζώων, είτε αυτά είναι παραγωγικά είτε ζώα συντροφιάς.

 

Η  μεταφορά αρμοδιοτήτων επιτήρησης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στο Υπουργείο Εσωτερικών έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Υγεία των Ζώων, καθώς και με την αποκλειστική αρμοδιότητα των επίσημων κτηνιάτρων για τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων στα ζώα.

 

Αντίθετη στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων είναι μεταξύ άλλων  οι επιστημονικοί φορείς όπως Γεωτεχνικό  Επιμελητήριο, οι υπηρεσιακοί κτηνίατροι των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, κτηνιατρικές σχολές, Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική οι κτηνιατρικές υπηρεσίες υπάγονται στα Υπουργεία Γεωργίας,

 

Η νέα ενιαία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των ζώων που θα ισχύσει από 1/1/2021 δεν αναφέρεται μόνο στα παραγωγικά ζώα, αλλά σε όλα ανεξαιρέτως τα ζώα (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 429/2016),

 

Η σύνταξη σχεδίου νόμου για τα ζώα συντροφιάς από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αναρμόδιο υπουργείο το οποίο δεν διαθέτει  κτηνιατρικές υπηρεσίες, γνώση, εξειδίκευση και τα ψηφιακά εργαλεία τα οποία διαθέτει στο ΥΠΑΑΤ,  προβλέπεται να έχει δυσμενείς συνέπειες στη Δημόσια Υγεία, στην Υγεία των Ζώων συντροφιάς. Επιπλέον θα έχει δυσμενείς συνέπειες και στην προστασία τους αφού αντιτίθεται με κάθε  έννοια ορθολογικής και επιστημονικής οργάνωσης του κράτους και των υπηρεσιών του.

 

Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νυν Υπουργός Εσωτερικών, κος Βορίδης, με δελτίο τύπου την 5-2-2021, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ότι σε  κάθε περίπτωση αυτό αποτελεί νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων…»

 

Ο κος Βορίδης δεσμεύτηκε κατά την συζήτηση ερώτησης στην Βουλή ότι θα ακολουθηθούν τα βασικά διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 9 ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ

Οι δηλώσεις υιοθεσίας θα πρέπει εκδίδονται από τους Δήμους και να είναι επίσημα κρατικά έγγραφα.

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων θα πρέπει να παρακολουθεί τον πληθυσμό των ζώων μέσα από κρατικούς φορείς όπως οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που θα οδηγεί  στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και της υγείας των ζώων.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 28

Στο Μητρώο παραβατών να καταχωρούνται και όσοι έχουν καταδικαστική απόφαση για παράνομη διακίνηση και εμπορία ζώων συντροφιάς.

 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου, ευρωβουλευτές ζητούν την καλύτερη προστασία των ζώων και την τιμωρία των παραβατών με στόχο να περιοριστεί το παράνομο εμπόριο των ζώων.

 

Δυστυχώς πολλά ζώα συντροφιάς διακινούνται παράνομα σε ολόκληρη την ΕΕ.

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU