Δημιουργία Αλληλεγγύη – Νέα Ιωνία: Κατάθεση αιτήματος για συζήτηση θεμάτων των Παιδικών Σταθμών

Πίνακας Περιεχομένων

Δημιουργία Αλληλεγγύη – Νέα Ιωνία: Ερωτήματα για τρόφιμα

Ι. Επανειλημμένα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξής μας αλλά και όλης  της Αντιπολίτευσης απευθύναμε ερωτήματα στην Δημοτική Αρχή και στην Δήμαρχο σε όλες τις πρόσφατες συνεδριάσεις του Σώματος σχετικά με το θέμα που προέκυψε και έχει θορυβήσει τόσο τους γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας και τους αφορά άμεσα όσο και την ευρύτερη τοπική κοινωνία για τον τρόπο που ασκείται από την Δήμαρχο η διοίκηση των υποθέσεων του Δήμου.

Το θέμα  αφορά την πρωτοφανή έλλειψη (ποιοτική και ποσοτική) που  υπάρχει  σε τρόφιμα και βασικά είδη διατροφής τα οποία πρέπει, σε εναρμόνιση με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, να περιλαμβάνονται στην καθημερινή  διατροφή τους, σύμφωνα με τους κανόνες ποσοτολογίου τροφίμων και διαιτολογίου  του αρμόδιου Υπουργείου.

Από πληροφορίες φαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΒΡΕΦΟ είχαν ξεκινήσει εμπρόθεσμα την σχετική διαδικασία για την  προμήθεια των απαιτούμενων ειδών διατροφής από τον Ιανουάριο 2020 για την προμήθεια ειδών διατροφής των ετών 2020 & 2021. Η Δημοτική Αρχή όμως επέλεξε την πρόχειρη και εντελώς ανεύθυνη λύση να προβεί σε παρατάσεις των υφισταμένων συμβάσεων που υπογράφθηκαν τον Οκτώβριο του έτους 2019 από την απερχόμενη, τότε, Δημοτική Αρχή του κ. Γκότση αντί να προχωρήσει κανονικά  στην διαδικασία νέου  διαγωνισμού.

Δημιουργία Αλληλεγγύη – Νέα Ιωνία:  Για συνεδριάσεις Δ.Σ.

Μάλιστα η Δημοτική Αρχή προκειμένου να αποφεύγει σκοπίμως κάθε προσπάθεια ελέγχου και ενημέρωσης της Αντιπολίτευσης σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του ΚΕΒΡΕΦΟ, έχει επιλέξει διά της Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου κυρίας Ελένης Γρίβα, τις διά περιφοράς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου από την αρχή της πανδημίας τον Μάρτιο του έτους 2020 μέχρι και σήμερα.

Και εάν μεν  αρχικά (για 1-2 μήνες) υπήρχε μια κάποια δικαιολογία πλέον η εν λόγω λειτουργία  είναι εξόχως αντιδημοκρατική και κατάφωρα προσχηματική και μεθοδευμένη με στόχο την απουσία οιασδήποτε ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ και της Αντιπολίτευσης γενικότερα.

Αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας  είναι η στέρηση βασικών ειδών διατροφής των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς .  Ζητούμε να ενημερωθούμε  τι συνέβη και δεν προχωρά η διαδικασία του διαγωνισμού . Τι είναι αυτό που εμποδίζει την εξέλιξη και ολοκλήρωση της , για πρώτη φορά στα χρονικά του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο;

Ο εκκρεμής διαγωνισμός έχει περάσει τον έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης; Κρίσιμα τα ερωτήματα που ανακύπτουν και πρέπει να απαντηθούν άμεσα από την Δημοτική Αρχή .

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις του συγκεκριμένου ζητήματος : είτε η Δημοτική Αρχή έχει όντως οικονομικό πρόβλημα και ο Δήμος «έπεσε στα βράχια» με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής  είτε είναι και αυτό ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, καθώς τελευταία ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Χατζησαββίδης ανέφερε στην Οικονομική Επιτροπή ότι η κα Δήμαρχος πλήρωσε από «την τσέπη της» το κρέας για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για αιτία που δεν εξήγησε.  Άκουσον, άκουσον, το καθημερινό γεύμα των παιδιών μας στους παιδικούς σταθμούς είναι πλέον ρουσφέτι της κυρίας Δημάρχου !

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει τον κατήφορο που έχει επιλέξει να βαδίσει , μόνο που στην προκειμένη περίπτωση η απαράδεκτη κατάσταση αγγίζει την καθημερινότητα των παιδιών μας ενώ συνάμα εκθέτει ανεπανόρθωτα την λειτουργία και αξιοπιστία του Νομικού Προσώπου .

Αυτός ο τρόπος διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων του Δήμου θα δημιουργήσει σε λίγο καιρό πρόβλημα γενικευμένο και εκτεταμένο σε όλες τις Υπηρεσίες. Ήδη άλλωστε το ζήτημα είναι τεράστιο.

Ξεκινάει από την απουσία δημοκρατίας και την επιθετική τακτική της Δημάρχου, ελλείψει έργου και απαντήσεων, απέναντι σε όλους συλλήβδην τους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης και εκδηλώνεται με τρόπο που ποτέ στο παρελθόν δεν έχει όμοιό του.

Δημιουργία Αλληλεγγύη
Δημιουργία Αλληλεγγύη – Νέα Ιωνία: Κατάθεση αιτήματος για συζήτηση θεμάτων των Παιδικών Σταθμών

Δημιουργία Αλληλεγγύη – Νέα Ιωνία: Ερωτήματα για επιχορήγηση

ΙΙ. Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 31630/28.06.2018 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης των Δήμων και Νομικών Προσώπων για την προσαρμογή λειτουργούν των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 και δεδομένου ότι στην υπ’αριθμ. 17141/20-07-2021 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφέρεται ότι στο έργο με τίτλο «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου & 7ου βρεφονηπιακών σταθμών Ν. Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το Π.Δ.99/2017»,

θα θέλαμε να  ενημερωθούμε για το συνολικό χρηματικό  ποσό  που έχει  διατεθεί για το σκοπό αυτό από το έτος 2018 ή/και πρόκειται να χορηγηθούν στον Δήμο μας στο πλαίσιο της ανωτέρω επιχορήγησης.

Και τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς σε δημόσια ανάρτηση στις 23 Αυγούστου 2021 στην επίσημη σελίδα του Δήμου η Δημοτική Αρχή προβάλλει σχετικές εργασίες και συγκεκριμένα ότι:

«… Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται λοιπόν οι εργασίες σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία της πόλης, στα οποία η δημοτική αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα με σκοπό να δημιουργηθεί και φέτος ένα μεταμορφωμένο, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον για τους μικρούς μαθητές….» Από που προκύπτει κάτι τέτοιο;

Δημιουργία Αλληλεγγύη – Νέα Ιωνία: Ερωτήματα για κλοπές

ΙΙΙ. Θα θέλαμε επίσημη ενημέρωση  σε σχέση με τις διαρρήξεις και τις καταστροφές που παρατηρούνται στον 3ο Παιδικό Σταθμό. Για αυτές ομοίως έχετε ερωτηθεί και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξής μας, κ. Μιλτιάδη Καναβό.

Πόσες φορές έχουν καταγραφεί διαρρήξεις; Σε τι συνίστανται οι καταστροφές που έχουν καταγραφεί;  Εάν έχουν γίνει και ποιες νόμιμες ενέργειες; Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε γι ΄αυτό, ως Δημοτική Αρχή;

Δημιουργία Αλληλεγγύη – Νέα Ιωνία: Στοιχεία για Γενική Συνέλευση γονιών

IV. «….O Σύλλογος γονέων έχει έννομη υποχρέωση, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ4/662/23-12-1998 υπουργικής απόφασης να καλεί όλους τους γονείς στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, για την πρόσκληση, δε, είναι αναγκαία η χορήγηση των στοιχείων των γονέων από τη διοίκηση του σχολείου, η οποία άλλωστε υποχρεούται να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 3 (ν. 2690/1999, Α΄45).

Tα στοιχεία των γονέων που απαιτούνται για την πρόσκλησή τους μπορούν να χορηγούνται σύννομα από τη διοίκηση του σχολείου στον Σύλλογο γονέων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων ως υποκειμένων των δεδομένων, αλλά κατόπιν σχετικής απλής ενημέρωσής τους για τη διαβίβαση των δεδομένων τους, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 13 και την περ.ε΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ..

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη βασική αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, κατά την οποία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ.), στους Συλλόγους γονέων θα χορηγούνται μόνο τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την πρόσκληση των μελών τους, κατόπιν προηγούμενης γραπτής αίτησης των συλλόγων, ήτοι τα εξής:

όνομα, επώνυμο και ένα στοιχείο επικοινωνίας – κατά προτίμηση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γονέων….» Αυτά διευκρινίζονται με στην Αρ. Πρωτ. Φ1/159813/Δ2/23-11-2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  στο θέμα «Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους γονέων και Κηδεμόνων».

Επομένως  δεν κατανοούμε την αδικαιολόγητη και εξωθεσμική παρεμπόδιση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής της λειτουργίας του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων των  παιδικών σταθμών.

Δημιουργία Αλληλεγγύη – Νέα Ιωνία: Ερωτήματα

Για όλους του παραπάνω λόγους ζητούμε να γίνει συζήτηση και να ενημερωθεί το Σώμα για τα ανωτέρω σημαντικά ζητήματα που υπάρχουν και ειδικότερα:

Α) για όλες ενέργειες  της Δημοτικής Αρχής , τις πράξεις και τυχόν παραλείψεις της , που οδήγησαν στην στέρηση (ποιοτική και ποσοτική) των ημερήσιων γευμάτων των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας.

Β) Να ενημερωθούμε ακριβώς σε ποιο στάδιο εκκρεμεί  ο διαγωνισμός, για το εάν ο έχει περάσει τον έλεγχο νομιμότητας από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και πότε ;

Για τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή για την επίλυση του προβλήματος.

3) Να απαντήσει η κα Δήμαρχος εάν πλήρωσε με χρήματα της  την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου από γνωστή εταιρεία εμπορίας συναφών ειδών που εδρεύει στον Δήμο μας ,  τι αξίας ήταν η προμήθεια και με βάση ποια διαδικασία έγινε η επιλογή των προϊόντων και η  μεταφορά τους ;

4) Να ενημερωθούμε επίσημα για τον 3ο παιδικό σταθμό και τα ζητήματα που έχουμε θέσει σχετικά .

5)  Τέλος να ενημερωθούμε για ποιο λόγο και αιτία παρεμπόδισε η Δημοτική Αρχή την παροχή στοιχείων στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων γνωρίζοντας ότι έτσι προκαλεί την  ματαίωση της  διενέργειας των εκλογών του Συλλόγου ;

Όλα τα ανωτέρω είναι θέματα  που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας και αποτελούν προτεραιότητά μας.

Δημιουργία Αλληλεγγύη

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Παναγιώτης Μανούρης, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος., Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία., Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ.

Δημιουργία Αλληλεγγύη
Δημιουργία Αλληλεγγύη – Νέα Ιωνία: Κατάθεση αιτήματος για συζήτηση θεμάτων των Παιδικών Σταθμών

Δείτε και εδώ – Δημιουργία Αλληλεγγύη

Διαβάστε επίσης στο zonews.gr – Νέα Ιωνία συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων – Προχωρά ακάθεκτη η Κεραμέως την ώρα που καλπάζει η πανδημία

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU