Κτήμα Φιξ Ηράκλειο Αττικής – Ένας ακόμη… γύρος

Πίνακας Περιεχομένων

Κτήμα Φιξ Ηράκλειο Αττικής – Προσφυγή Γιάννη Κεσκινίδη και αντίδραση του δήμου Ηρακλείου

Ένα ακόμη επεισόδιο γράφτηκε στο θέμα της απόκτησης του Κτήματος Φιξ από το δήμο Ηρακλείου, με την προσφυγή του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης Γιάννη Κεσκινίδη εναντίον της σχετικής απόφασης λήψης δανείου για την αγορά του κτήματος.

Κτήμα Φιξ Ηράκλειο Αττικής – Ένας ακόμη… γύρος

Μία ενέργεια, που προκάλεσε την έκδοση σκληρής ανακοίνωσης από το δήμο Ηρακλείου.

Την σχετική ανακοίνωση για την προσφυγή (μία ενέργεια με την οποία μάλλον συμφωνεί και το υπόλοιπο κομμάτι της αντιπολίτευσης που αντιτίθεται στο δάνειο) έκανε ο δημοτικός σύμβουλος της ΑΚΕΠ με ανάρτηση στο facebook.

Αντιδρώντας ο δήμος Ηρακλείου, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι «η προσφυγή κατά της δημοκρατικά ψηφισμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφασης για τη λήψη δανείου προκειμένου ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής να αποκτήσει μετά από δεκαετίες προσπαθειών το Κτήμα Φιξ, αποδεικνύει περίτρανα ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, που έχουν σκοπό και στόχο όλο αυτό τον καιρό να μην περάσει το Κτήμα στην περιουσία του Δήμου και των δημοτών. Οι μάσκες έπεσαν!».

Κτήμα Φιξ Ηράκλειο Αττικής – Προσφυγή Γιάννη Κεσκινίδη και αντίδραση του δήμου Ηρακλείου

Κτήμα Φιξ Ηράκλειο Αττικής – Ολόκληρη η ανάρτηση Κεσκινίδη

Από την πλευρά του ο Γιάννης Κεσκινίδης αναφέρει: «Προσφυγή ενώπιον του κυρίου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατέθεσα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων  που απορρέουν από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης και σε συνέχεια του υπομνήματος που κατέθεσα στο Δημοτικό Συμβουλίου στις 20.10.21 σχετικά με την απόφαση για λήψη δανείου 7.000.000 ευρώ για την αγορά του Κτήματος Φιξ.

Κτήμα Φιξ Ηράκλειο Αττικής – Προσφυγή Γιάννη Κεσκινίδη

Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΓΙΑΤΙ ψηφίσατε υπέρ του δανείου των 7.000.000 ευρώ παρόλο που γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση του Δήμου (άληκτο κεφάλαιο εκ προηγούμενων δανείων, ύψους 7.495.639 ευρώ, και επιπλέον έχει απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους 1.085.737ευρώ και απλήρωτους φόρους  280.956 ευρώ)

-Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΓΙΑΤΙ ψηφίσατε υπέρ του δανείου των 7.000.000 ευρώ παρόλο την ξεκάθαρη και έγγραφη πρόθεση της κεντρικής εξουσίας (βλ. φώτο) να αποδώσει το Κτήμα Φιξ στους πολίτες 

-Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΓΙΑΤΙ ψηφίσατε υπέρ του δανείου των 7.000.000 ευρώ παρόλο που:

-από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αγορά του Κτήματος Φιξ, απουσιάζει η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, παρόλο που αφορά την ανάπλαση περιοχής και θέματα σχετικά με την προστασίας του περιβάλλοντος.

-από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αγορά του Κτήματος Φιξ, απουσιάζει η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, ως προς τον έλεγχο των τίτλων των διατεινόμενων ιδιοκτητών, οι οποίοι αρκούνται σε μια “αποζημίωση” (5.000.000 ευρώ καθαρά), η οποία συμφωνήθηκε ιδιωτικά από τον κ. Μπάμπαλο και ερήμην του Δημοτικού Συμβουλίου.

-από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αγορά του Κτήματος Φιξ, απουσιάζει η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, ως προς τα νομικά θέματα και τους όρους της προτεινόμενης συμβάσεως δανειοδοτήσεως του Δήμου από την τράπεζα.

-από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αγορά του Κτήματος Φιξ, απουσιάζει νομότυπο έγγραφο εξώδικού συμβιβασμού, καθώς μάλιστα το ποσόν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Επιπλέον υπό οποιασδήποτε πάντως εκδοχή οι διατεινόμενοι ιδιοκτήτες του κτήματος Φιξ δεν έχουν αναγνωρισθεί δικαστικώς ως δικαιούχοι, ως άνω, ώστε να καταρτισθεί νομίμως και με ασφάλεια ο μετ’ αυτών συμβιβασμός, ως προς το ύψος της αποζημιώσεως.

-από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αγορά του Κτήματος Φιξ, απουσιάζει σαφής προσδιορισμός του σκοπού του δανείου, δια της εντελώς σιβυλλικής διατυπώσεως, ότι ο δανεισμός θα γίνει προς απόκτηση ενός ακινήτου  για την «ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων»…

-από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αγορά του Κτήματος Φιξ, απουσιάζει σαφής διαβεβαίωση του κ. Μπάμπαλου ότι η απαλλοτρίωση από τον Δήμο δεν εγκυμονεί ενδεχόμενο κίνδυνο να εμπλακεί ο Δήμος σε αντιπαραθέσεις και αντιδικίες με τους όμορους ιδιοκτήτες για θέματα αποζημιώσεων, με ό,τι δύναται να συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή η παραπάνω εντελώς αυθαίρετη επιλογή του κ. Δημάρχου αφενός μεν επιβαρύνει τον Δήμο και το σύνολο των δημοτών με ένα τεράστιο χρέος,  αφετέρου δε προξενεί σοβαρό πρόβλημα σε μια ειδική κατηγορία πολιτών, που τυγχάνει να είναι όμοροι του κτήματος Φιξ ιδιοκτήτες και θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις.

-από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αγορά του Κτήματος Φιξ, απουσιάζει, μελέτη ως προς την εκτίμηση του κόστους επισκευής και συντήρησης των κτισμάτων, αλλά και ως προς την πηγή χρηματοδότησης, η οποία είναι απαραίτητη σε αντίστοιχες περιπτώσεις. δηλαδή απουσιάζει  ουσιαστική αιτιολογία, για μια σοβαρότατη επιλογή, η οποία θα επιβαρύνει ουσιωδώς τα δημοσιονομικά μεγέθη του Δήμου για τα επόμενα 12-15 χρόνια. 

-από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αγορά του Κτήματος Φιξ απουσιάζει μελέτη της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάγκη ληψης δανείου, τα στοιχεία διαπραγμάτευσης για τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης καθώς και η υποβολή σχετικής εισήγησης προς το δημοτικό συμβούλιο προ της επιλογής της Optima Bank έναντι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή δεν εισηγήθηκε προς το Δ.Σ. ούτε καν γιατί πρέπει να επιλεχθεί το ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έναντι του άλλου.

-από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για την αγορά του Κτήματος Φιξ απουσιάζει η αναφορά στην διάταξη που επιτρέπει στους Οργανισμούς Τοπικης Αυτοδιοικησης την απαλλοτρίωση πολιτιστικών μνημείων όπως αντίστοιχα συμβαίνει για το Δημόσιο όπου προβλέπεται με ρητή διάταξη (αρ. 18-19 ν. 3028/2002. Συνεπώς στα πλαίσια της αρχής της νομιμότητας δεν μπορεί να χορηγηθεί δάνειο για την χρηματοδότηση μιας μη ρητά επιτρεπόμενης δράσης ενός ΟΤΑ, η οποία κινείται εκτός των αρμοδιοτήτων του.

Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας και “συνεργαζόμενοι” με αυτήν ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ

Γιατί έχοντας εξαντλήσει κάθε τρόπο που γνωρίζετε για να καλύψετε την αδυναμία και την ανεπάρκεια σας:

-διχασμό των πολιτών (υπογειοποίηση, Λ. Ηρακλείου κλπ)

-αδιαφανείς διαδικασίες (πετρέλαιο από την πίσω πόρτα)

-συκοφαντία (ότι η Αντιπολίτευση δεν επιθυμεί το Κτήμα Φιξ)

ψάχνετε την πολιτική σας επιβίωση με τον εύκολο τρόπο, τα χρήματα των δημοτών…

ΓΙΑ 7.000.000 ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΜΕ ΟΧΙ».

 

Διαβάστε επίσης στο zonews.gr:

Ηράκλειο – Κτήμα Φιξ – Βίντεο: Δεν έπεισε το Δημοτικό Συμβούλιο η δήθεν χρηματοδότηση των 5 εκ. ευρώ

Κτήμα Φιξ Ηράκλειο
Κτήμα Φιξ Ηράκλειο Αττικής – Προσφυγή Γιάννη Κεσκινίδη και αντίδραση του δήμου Ηρακλείου

Κτήμα Ιόλα, Παναιτώλιο και Κτήμα Φιξ: Τι τα… ενώνει και 13 ερωτήσεις και απαντήσεις για τους Ηρακλειώτες

Κτήμα Φιξ Ηράκλειο Αττικής – Προσφυγή Γιάννη Κεσκινίδη και αντίδραση του δήμου Ηρακλείου

 

 

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

2 σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU