Σικιαρίδειο Ίδρυμα – Ένα ιστορικό ίδρυμα στο χώρο της ειδικής αγωγής

Πίνακας Περιεχομένων

Σικιαρίδειο Ίδρυμα – Στην ευρύτερη γειτονιά μας, στο Μαρούσι

Στην ευρύτερη… γειτονιά μας, στο Μαρούσι, βρίσκεται το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, ένα από τα πιο ιστορικά Ιδρύματα στο χώρο της ειδικής αγωγής. Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι φιλανθρωπικό Ίδρυμα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ιδρύθηκε το 1939 από την οικογένεια του Βασιλείου Σικιαρίδη και ενώ αρχικά λειτουργούσε ως ορφανοτροφείο και πρεβαντόριο, (αναρρωτήριο όπου νοσηλεύονταν προληπτικά παιδιά με προδιάθεση για φυματίωση).   Απέκτησε την τωρινή του μορφή το 1971 ως κέντρο κατάρτισης για παιδιά, νέους και νέες με νοητική υστέρηση.

Έκτοτε, ανοίγει καθημερινά τις πόρτες του προσφέροντας μια ζεστή αγκαλιά σε νέους με νοητική υστέρηση, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους για ένταξη στην κοινωνία και ενισχύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητές τους για κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση.

Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εσωτερικά η λειτουργία συντονίζεται από την Διοικητική και την Επιστημονική  Διεύθυνση.

Παρέχει υπηρεσίες Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για παιδιά νέες και νέους με νοητική υστέρηση όλων των βαθμίδων. Διαθέτει ειδική πιστοποίηση ως Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και έχει και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015.

Σήμερα στο Ίδρυμα καταρτίζονται περίπου 80 άτομα, τα οποία παρακολουθούν τα εργαστήρια κατάρτισης, συμμετέχουν σε συνοδευτικά προγράμματα, λαμβάνουν μέρος σε δράσεις κοινωνικοποίησης και άλλες δραστηριότητες και παρακολουθούνται από την Επιστημονική Ομάδα του Ιδρύματος. Στους καταρτιζόμενους προσφέρονται επίσης υπηρεσίες σίτισης και μεταφοράς από και προς τα σπίτια τους.

 Σικιαρίδειο Ίδρυμα – Τα εργαστήρια κατάρτισης

Τα εργαστήρια κατάρτισης είναι ο βασικός κορμός του Σικιαριδείου Ιδρύματος. Οι καταρτιζόμενοι, με την επίβλεψη των εκπαιδευτών τους και λειτουργώντας ομαδικά, αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους μαθαίνοντας μια τέχνη.

Σε καθένα από τα εργαστήρια που λειτουργούν στο χώρο μας, οι πρώτες ύλες, με μεράκι και αγάπη παίρνουν μορφή και κατασκευάζονται μοναδικά χειροποίητα προϊόντα.

Τα εργαστήρια που λειτουργούν στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα σήμερα είναι:

  • Βιβλιοδεσίας – Γραμματειακής υποστήριξης – Γενικών αρχών ανακύκλωσης
  • Ειδών γάμου – Βάπτισης
  • Θερμοκηπίου – Κηπουρικής
  • Καλλιτεχνικών Κατασκευών / Μπατίκ
  • Κεραμικής
  • Τροφοδοσίας

Όπως αναφέρει το ίδρυμα, «κύριοι στόχοι του είναι η κοινωνικοποίηση και η ένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση στην κοινότητα, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην κατάρτιση, η αυτονομία, η ποιότητα ζωής και η ατομική τους εξέλιξη, η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η ενημέρωση και υποστήριξη της οικογένειάς τους.

Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι διττός. Αναφέρεται στην ψυχική, κοινωνική και θεραπευτική φροντίδα των παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση με στόχο την ομαλή τους ένταξη στην οικογένεια και την κοινωνία αφενός και αφετέρου στην επαγγελματική κατάρτισή τους με στόχο την καλύτερη προσαρμογή τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Παρέχονται:

·        Επαγγελματική κατάρτιση

·        Λογοθεραπεία – Εργοθεραπεία

·        Παιδαγωγικό πρόγραμμα

·        Ειδική αγωγή

·        Πρόγραμμα φυσικής αγωγής

και αθλητισμού

·        Νοσηλευτική υποστήριξη

 

·        Πρόγραμμα μουσικοθεραπείας

·        Πρόγραμμα χοροθεραπείας

·        Ψυχολογική υποστήριξη

·        Ατομική και ομαδική συμβουλευτική

·        Σχολές γονέων ΑμεΑ

·        Ειδική εκπαίδευση και στήριξη

για επαγγελματική αποκατάσταση

Πρακτικές ασκήσεις / Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς

  • Το Σικιαρίδειο Ίδρυμα είναι Κέντρο Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Παντείου, φοιτητές κοινωνικής εργασίας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, αλλά και σπουδαστών δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
  • Ανοίγουμε καθημερινά τις πόρτες μας σε σχολεία ή και άλλες ομάδες που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε άτομα με νοητική υστέρηση και να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα των καταρτιζόμενών μας.

 Σικιαρίδειο Ίδρυμα –  Εθελοντισμός

Σημαντικό κομμάτι του Σικιαριδείου Ιδρύματος είναι οι εθελοντές, που με τη δική τους πολύτιμη προσφορά συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση του έργου μας. Οι εθελοντές μας μπορούν να απασχοληθούν σε πολλά από τα προγράμματα και τις δράσεις του φορέα ανάλογα με την ειδικότητα και την εκπαίδευσή τους.

Εκδηλώσεις / δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας

  • Στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας πραγματοποιούνται bazaar και εκδηλώσεις είτε στο χώρο μας είτε σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς  σε αίθουσες εκδηλώσεων όπου παρουσιάζονται τα έργα των καταρτιζόμενων.
  • Για να ενισχύσουμε τις κοινωνικές δεξιότητες των καταρτιζομένων μας πραγματοποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα δράσεις-επισκέψεις σε χώρους εργασίας, αναψυχής, μουσεία, ιδιωτικά εργαστήρια.

Το ίδρυμα λειτουργεί πλέον ως Κ.Δ.Η.Φ. (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας) βάσει του οποίου αναπροσαρμόζεται το ημερήσιο τροφείο, γεγονός που καθιστά το ίδρυμα αυτοχρηματοδοτούμενο και αποκτά μια οικονομική ανάκαμψη ώστε να μπορεί να υπηρετήσει τον ιερό του ρόλο στα άτομα με αναπηρία.

 Με την ίδρυση της σχολής γονέων για ΑμεΑ, στηρίζουμε πολύπλευρα τις οικογένειες των παιδιών, όπου ειδικοί επιστήμονες θα εκπαιδεύουν και θα στηρίζουν ψυχολογικά για την αρμονική τους διαβίωση.

Αναβαθμίζουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα με την ψηφιακή εκπαίδευση, την ψηφιακή προσβασιμότητα για όλες τις αναπηρίες, την ανταλλαγή εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών  με  προγράμματα Erasmus, με  εκμάθηση μέσω ρομποτικής, με την επαφή στη φύση, με την διάδραση σε επίπεδο σχολείων και ειδικών σχολείων.

Παράλληλα, τόσο στο πλαίσιο αξιοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ όσο και της εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι εγκαταστάσεις του θα αναβαθμιστούν πολυεπίπεδα με τις απαιτούμενες ανακαινίσεις στις υπάρχουσες δομές όπως τα γήπεδα τένις, μπάσκετ, ποδοσφαίρου με τα μελλοντικά μας σχέδια να επεκτείνονται στην δημιουργία κολυμβητηρίου και δημιουργίας δομών θεραπευτικής ιππασίας.

Η στόχευση του Ιδρύματος είναι να βγουν αυτά τα παιδιά από τα σπίτια τους, να στηριχτούν και να ενδυναμωθούν οι φροντιστές τους και τα μέλη της οικογένειας, να ενταχθούν στην κοινωνία ως ισότιμα και παραγωγικά μέλη,  υγιές κύτταρο του κοινωνικού ιστού».

Όπως αναφέρεται «η νέα διοίκηση υπό την Πρόεδρο Κορίνα Λιούτα έθεσε εξαρχής την πρόθεσή της για εξωστρέφεια, την μετατροπή της δομής ως εκπαιδευτικό κόμβο για τα ΑμεΑ της ευρύτερης περιοχής του Βορείου Τομέα και όχι μόνο, αλλά, κυρίως, την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας, εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του Ιδρύματος παρέχοντας με υπομονή και επιμονή την πολυπόθητη και διεκδικούμενη επί χρόνια οικονομική αυτάρκεια της δομής. Τα αποτελέσματα των ενεργειών είναι πλέον ορατά, ουσιαστικά και σύντομα θα τροχοδρομήσουν σε ασφαλή προορισμό.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κορίνα Λιούτα

Γιατί ο Πολιτισμός μιας χώρας αποδεικνύεται από τον τρόπο που μεταχειρίζεται τα άτομα με αναπηρία. Για εμάς εδώ στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα, ένας μόνο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη διαφορά με αυτό το λίγο του που θα προσφέρει. Τον διαβεβαιώνουμε πως ότι και αν είναι αυτό, θα είναι το σημαντικότερο που έχουμε λάβει».

 

Δείτε και εδώ

Διαβάστε επίσης στο zonews.gr – Ηράκλειο Αττικής Νέα Ιωνία – Ποιο είναι το «πλάνο» για την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU