Αριστείδης Χατζησαββίδης: Δύο χρόνια απολογισμού και δράσεων της δημοτικής αρχής Νέας Ιωνίας

Αγαπητοί Συμπολίτες – ιτισες,

Είναι πολύ σημαντικό στα δύο χρόνια της παρούσης Δημοτικής Αρχής να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα λαμβάνοντας υπόψη δύο πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ της απλής αναλογικής και την ΠΑΝΔΗΜΙΑ.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο εκλέξαμε 9 δημοτικούς συμβούλους στους 41 λόγω της απλής αναλογικής, ενώ με τους προηγούμενους νόμους θα εκλέγαμε 24 στους 41.  Επίσης αντιμετωπίσαμε το τεράστιο πρόβλημα της πανδημίας όπου οι κοινωνικές, οικονομικές, εργασιακές σχέσεις δοκιμάστηκαν και άλλαξαν τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Με σοβαρότητα και τήρηση των πρωτοκόλλων, το μνημόνιο συνεργασίας της Δημάρχου με τον Διοικητή του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου (Αγία Όλγα) αντιμετωπίσαμε και συνεχίζουμε με ευαισθησία προς την κοινωνία της πόλης μας, να προσφέρουμε τις δικές μας υπηρεσίες με διαφάνεια, σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχουμε. Η Αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή, εκμεταλλεύεται την απλή αναλογική και αντί να λειτουργεί θεσμικά, κριτικά και παραγωγικά, υπονομεύει!!! Αυτό κυρίως αφορά τους Συριζαίους που ψήφισαν τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ με την απλή αναλογική ως επίτευγμα ΑΡΧΗΣ της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Σε τούτη την περίπτωση, αδιανόητο θεωρώ την πολιτική συμπόρευση με δυνάμεις που ξεκάθαρα είναι εναντίον της απλής αναλογικής.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών είθισται με απόφαση Δημάρχου να είναι πρόεδρος της Ο.Ε. Για όσους δεν γνωρίζουν η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε) αντικατέστησε τη Δημαρχιακή Επιτροπή με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ το 2011. Μέσα στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Ο.Ε, είναι και η παρακολούθηση της πορείας του προϋπολογισμού. Η παρούσα Κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση παραχώρησε πολλές αρμοδιότητες και πλειοψηφία στη Ο.Ε. για λειτουργικούς λόγους του θεσμού της Τ.Α, που ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ της απλής αναλογικής δεν προέβλεψε και δεν εξασφάλισε. Πάρα πολλές ενημερώσεις σχετικά με το θέμα έκανα, στα παραπάνω ζητήματα που μπορείτε να τα διαβάσετε στο f/b Aristeidis Hatzisavvidis.                                                                                 

Το τελευταίο διάστημα στήθηκε ένας μηχανισμός, από τις δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με συγκεκριμένο μέσο, δήθεν δημοσιογραφικό και αυτοδιοικητικό, που προπαγανδίζει, χωρίς να δείχνει κανένα σεβασμό στους πολίτες, αφού στα βίντεο προβάλλει – προπαγανδίζει  αυτές τις παρατάξεις και αποκλείει τον αντίλογο. Λυπάμαι για τούτη την κατάντια του μέσου και του ιδιοκτήτη που δηλώνει, πως «υπηρετεί» τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης. Βέβαια όσοι πολίτες θέλουν να ενημερωθούν πραγματικά, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλα τα Δημοτικά Συμβούλια στο  (site) διαδικτυακό τόπο του Δήμου, για να διαπιστώσουν, πόσο αντιπαραγωγικά είναι, όπου τα συγκεκριμένα φλύαρα στελέχη παίρνουν αυθαίρετα το λόγο, παραβιάζοντας τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ., μιλάνε όσο χρόνο θέλουνε και εμποδίζουν συστηματικά, όσους έχουν διαφορετική άποψη και σε τελευταία ανάλυση απαξιώνουν και υπονομεύουν τον θεσμό.                                                                        

Πολλά τα παραδείγματα προσβολής του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ που έχω αναλύσει. Τελευταίο γεγονός, η απόρριψη της συζήτησης του θέματος στο Δ.Σ., που έφερε η Δήμαρχος ως εκτός ημερήσιας διάταξη, για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, προκειμένου να επισκευασθεί ο φωτισμός του γηπέδου. Μέσα σε ελάχιστες μέρες αυτές οι δύο παρατάξεις, αυτό που απέρριψαν, ζήτησαν να συζητηθεί σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ενημερώθηκαν οι αθλητικοί παράγοντες και τους «έκραξαν»!!!      Τα τραγελαφικά γεγονότα που ακολούθησαν, να υπογράφουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να γίνει Δ.Σ., για το θέμα που απέρριψαν, να μην εμφανίζονται στη συνέχεια και να ψηφίζουν άλλα αντί άλλων, φανερώνουν την υποκρισία, την σύγχυση, τον αυταρχισμό, την περιφρόνηση προς τους πολίτες, την υπονόμευση των θεσμών, που παράλληλα αποδεικνύει την ανικανότητα τους, τον καιροσκοπισμό τους.  Θαυμάστε τους!!!

 Στο σημερινό κείμενο – ενημέρωσης αναφέρομαι στον συνοπτικό απολογισμό μας, όπως είχα υποσχεθεί. Παρά το γεγονός της αναφοράς σε τίτλους , απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος για την ανάγνωση και μελέτη αυτών που αναφέρονται παρακάτω. Ασφαλώς η κριτική και αντιπαράθεση επιχειρημάτων είναι καλοδεχούμενη και απαραίτητη για την ενημέρωση των συμπολιτών μας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ο Δήμος έχει συνέχεια ανεξάρτητα από την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής μετά από εκλογικές διαδικασίες. Συνεχίζουμε όλα τα έργα που ξεκίνησαν έως ότου ολοκληρωθούν.

1. Παραλάβαμε αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4 m3, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Ιωνίας. «Προμήθεια οχήματος και μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας» (ΑΔΑ: ΩΨ1Π465ΧΘ7-ΙΤΓ). Συνολικός προϋπολογισμός 173.600,00 €. Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ύψους 150.000,00 €, ίδιοι πόροι 23.600,00 ευρώ.

 2. Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τελειώσαμε και δικαστικά με τον ασυνεπή προμηθευτή που δυστυχώς τον στήριζαν συγκεκριμένα μέλη της αντιπολίτευσης, τον οποίο κηρύξαμε «ΕΚΠΤΩΤΟ» μέσω δικαστικών αποφάσεων. Τα Μ.Α.Π. αφορούσαν τα έτη 2017-2018, που η μεγάλη καθυστέρηση οφείλετε στη προηγούμενη δημοτική αρχή αφού η προκήρυξη διαγωνισμού έγινε 06/12/2018, για Μέσα Ατομικής Προστασίας του 2017-2018. Η αντισυμβατική συμπεριφορά, της συγκεκριμένης εταιρείας, η ασυνέπεια της, ο εμπαιγμός, μας οδήγησε ως νόμιμο αρμόδιο όργανο της Δημοτικής Αρχής που είναι Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε) να πάρουμε απόφαση και να την κηρύξουμε έκπτωτο. Η απόφασή μας, επικυρώθηκε από τα δικαστήρια.Βάζουμε τέλος  στους ασυνεπείς προμηθευτές που δεν τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Δώσαμε σε χρήμα για το 2019-2020 τα Μ.Α.Π. που παράνομα και πρόσκαιρα εμπόδισε η Αντιπολίτευση.  

3.Επίσης, στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ο Δήμος Νέας Ιωνίας έχει εντάξει την πράξη «Eπανάχρηση βρεφονηπιακού σταθμού στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 3», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.122.082,20 €. Έχει δημοπρατηθεί το υποέργο των μελετών.

4. Ένα άλλο έργο που έπρεπε να τελειώσει το 2017 είναι της γεωθερμίας, που ακόμη προσπαθούμε να το ολοκληρώσουμε, για να μην πάνε χαμένα τα χρήματα που ξοδεύτηκαν, για να δούμε τα πραγματικά ενεργειακά οφέλη και να αποκτηθεί η τεχνογνωσία.

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ:

 1. Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέξαμε Αντιπρόεδρο της Ο.Ε τον κ. Κανλή.
 2. Καθιερώσαμε αμέσως και ανελλιπώς κάθε Τρίτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι  οικονομικές υπηρεσίες και όχι μόνο, μειώθηκαν κατά 50% σε ανθρώπινο δυναμικό από το 2010 και μετά, λόγω των μνημονιακών μέτρων, χωρίς καμία δυνατότητα αναπλήρωσης. Παρ’ όλα αυτά λύσαμε χρονίζοντα προβλήματα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής με τεράστιες αντιδράσεις από τους ίδιους και συνολικά την αντιπολίτευση.
 3. Οι απ’ ευθείας αναθέσεις που γινότανε νόμιμα σε συγκεκριμένα πρόσωπα, χωρίς να λειτουργεί ο ανταγωνισμός αναρτώνται τώρα στο site του Δήμου, δίνονται κλειστές προσφορές σε επιτροπές, αναδεικνύεται ο μειοδότης, γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων προς όφελος του Δήμου και αλλάζουν οι προηγούμενοι ασυνεπής προμηθευτές, που αντισυμβατικά λειτουργούσαν. Ενδεικτικά αναφέρω τρία παραδείγματα:

α) Συντήρηση ετήσια ανελκυστήρων από 10.700 ευρώ τώρα 5.700

β) Συντήρηση ετήσια αιρκοντίσιον από 17.550 ευρώ τώρα 11.500

γ) Συντήρηση ετήσια σπιτάκια κατασκήνωσης από 22.000 ευρώ τώρα 12.350 και πολλά άλλα που θέλει πολλές κόλλες για  να αναφερθούν.

 1. Προϋπολογισμοί 2020-21 Παρ’ ότι ισχύουν οι μνημονιακοί νόμοι και υπαγορεύουν τον προσδιορισμό του, από τα δύο προηγούμενα χρόνια δώσαμε βαρύτητα στα ανταποδοτικά, την ανακύκλωση με κίνητρα, τις επενδύσεις, την διαφανή διαχείριση. Στο αναπτυξιακό μέρος εξασφαλίσαμε και διεκδικούμε επί πλέον περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρω στη συνέχεια.
 2. Δημοπρατήσαμε για την εκποίηση ανακυκλώσιμων αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων φωτισμού του Δήμου, συνεργαστήκαμε με πιστοποιημένη εταιρεία για την εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης υφασμάτων και υποδημάτων.
 3. Πιστοποιήσαμε με όλες τις διαδικασίες τα φορτηγά για την μεταφορά των αδρανών υλικών.
 4. Ήρθε το απορριμματοφόρο – πλυντήριο για τους καφέ κάδους, 100 καφέ κάδοι και καλάθια ανακύκλωσης για κλειστούς χώρους. Πιλοτικά ξεκίνησε η συγκομιδή από τους μεγάλους παραγωγούς, που είναι οι Λαϊκές αγορές και επεκτείνεται στα σούπερ μάρκετ και την εστίαση.
 5. Συμφωνητικό υπογράψαμε για την παροχή υπηρεσιών, περισυλλογής, διαχείρισης καθώς και της φιλοξενίας αδέσποτων ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας.
 6. Εξασφαλίσαμε στα πλαίσια της Πολιτικής προστασίας, από εξελισσόμενη ή επικείμενη φυσική καταστροφή (σεισμοί κ.λ) στην περιοχή του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής της περιόδου 2020-2021 έγκριση δαπάνης πρόχειρου φαγητού και πόσιμου νερού, καθώς και έγκριση αποζημίωσης χρήσης μηχανημάτων.
 7. Κάνουμε έγκαιρο και αποτελεσματικό καθαρισμό πριν το καλοκαίρι του Άλσους Ομορφοκλησιάς και της Κατασκήνωσης.
 8. Η πρωτόγνωρη πανδημία του κορωνοϊού, διαμόρφωσε νέα δεδομένα πολιτικά κοινωνικά και οικονομικά. Αποφασιστικά τηρήσαμε όλα τα πρωτόκολλα των αρμόδιων υπηρεσιών, καλύψαμε όλες τις ανάγκες για  Δαπάνες Απολύμανσης Κτιρίων και μηχανημάτων, μέσων προστασίας των εργαζομένων, δώσαμε 3 μάσκες υφασμάτινες στον κάθε εργαζόμενο και καλύψαμε οποιαδήποτε ανάγκη πρόκυπτε για την αντιμετώπιση της.
 9. Πήραμε για το λόγο αυτό πολιτικές αποφάσεις το 2020 και 2021 να μη λειτουργήσουμε την Κατασκήνωση και να μη κάνουμε τις Ιωνικές Ημέρες το 2020, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων όπως αποδείχτηκε σε πολλές περιοχές  στη πατρίδα μας. Φέτος υλοποιούνται αυτές τις ημέρες οι Ιωνικές μέρες. Ασφαλώς έγιναν οι εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων Δημοτικής κατασκήνωσης.
 10. Εφαρμόσαμε στη Κοινωνική Υπηρεσία συνδρομητικές υπηρεσίες λογισμικού για το ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα καταγραφής, επικοινωνίας και παρακολούθησης αιτημάτων ευπαθών ομάδων πολιτών του Δήμου Νέας Ιωνίας και αιτημάτων των συμπολιτών μας, με μεγάλη επιτυχία, που επεκτάθηκε, για όλα τα προβλήματα του Δήμου. Στο site του Δήμου ενημερώνεστε για την εφαρμογήNOVOVILLEπου μπορείτε να καταχωρήσετε όλα τα αιτήματα και προβλήματα από όπου και να βρίσκεστε, μέσω κινητών τηλεφώνων. Αυτά κατανέμονται αυτόματα στις αντίστοιχες υπηρεσίες και ενημερώνεστε σε πόσο χρόνο θα λυθούν και πια είναι σε εκκρεμότητα. Προμηθευτήκαμε επίσης τηλεφωνικό κέντρο, τηλεφωνικές συσκευές και γραμμή για πενταψήφιο  15909.
 11. Αγοράσαμε τρία ολοκαίνουργια λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας μέσω ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ 390.000 ευρώ, σε αντίθεση με τα σαράβαλα που αγόρασε ο κ. Μανούρης με τον κ. Δακουτρό από τη Γερμανία και τα δανεικά λεωφορεία του κ. Γκότση από την Νέα Φιλαδέλφεια που επί 8,5 χρόνια ως Δήμαρχος, δεν έκανε τίποτα.
 12. Μειώσαμε 10% τα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μέσα στην κρίση, για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, όταν ο κ. Γκότσης στα 8,5 χρόνια τα μείωσε μόνο 6%..
 13. Επαναδιαπραγματευθήκαμε το Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου επί της Καρολίδου 4 που στεγάζεται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου γιατί το συμφωνητικό που υπέγραψε ο κ. Γκότσης παραβίαζε τους όρους προκήρυξης της τότε Ο. Ε. τα συμφέροντα  σχετικά με τον χρόνο αποχώρησης, τα κοινόχρηστα και άλλα θέματα.
 14. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ/ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ για «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Νέας Ιωνίας» με συνολικό προϋπολογισμό  949.840,00 €. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και σε λίγο ξεκινούν οι εργασίες.
 15. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 1.040.000 ευρώ για προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου, για την υπηρεσία Καθαριότητας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2.
 16. Τα ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ του 2020 ξεχώρισαν από κάθε άλλη χρονιά για τον στολισμό  και φωταγώγηση της πόλης μας. Πάρα πολλά πάρκα και πλατείες μεταμορφώθηκαν αισθητικά με χρώματα, φως, λουλούδια και δένδρα, που αλλάζουν την εικόνα της πόλης μας.
 17. ΑγοράσαμεLAPTOPκαι TABLET για τους Δημοτικούς Συμβούλους και για τα Σχολεία της πόλης μας.
 18. Φέραμε τους απολογισμούς των Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας από το 2011 μέχρι το 2018 που αδικαιολόγητα, παράνομα δεν έκανε η Δημοτική Αρχή του κ. Γκότση, παρά την εμφάνιση του σκανδάλου το 2016. Το 2019 ήταν μικτή χρονιά ανάμεσα στη προηγούμενη Δημοτική Αρχή και τη δική μας, αφού αναλάβαμε τον Σεπτέμβρη και το 2020 ο δικός μας απολογισμός. Το παράδοξο της αντιπολίτευσης είναι που ψήφισε τους απολογισμούς από το  2011- 2018 και δεν ψήφισε του 2019 και 2020, που ήρθαν κανονικά, αφού το 2019 ήταν μικτός και χρόνος με την προηγούμενη δημοτική αρχή και μερικοί δημοτικοί  σύμβουλοι καταψήφισαν τον εαυτό τους!!!
 19. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας», συνολικού προϋπολογισμού 108.000,00 €. Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ύψους 100.000,00 €, ίδιοι πόροι 8.000,00 €.  Είναι στη φάση υλοποίησης.
 20. Πρώτη φορά συντηρήθηκε η γέφυρα της Παναγούλη από τότε που κατασκευάστηκε. Αυτοί που χλευάζανε τότε για τις μπογιές στα κοινωνικά δίκτυα, σήμερα περιορίστηκαν στα δάχτυλα ενός χεριού, ενώ η πλειοψηφία το χειροκρότησε.
 21. «Ανακαίνιση χρωματισμών και επισκευή υγρομονώσεων σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Ιωνίας»,συνολικού προϋπολογισμού 559.535,00 € (ΑΔΑ: Ψ9ΤΛ465ΧΘ7-ΓΗΘ).  Χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ύψους 272.500,00 €, ίδιοι πόροι 287.035,00 €. Το έργο χρηματοδοτήθηκε και υλοποιείται. Στους αγιασμούς της φετινής Σχολικής χρονιάς το διαπίστωσαν οι εκπαιδευτικοί οι γονείς και οι μαθητές.
 22. Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α’ βαθμού για την επικαιροποίηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων“, συνολικού προϋπολογισμού 24.800 € από το ΕΣΠΑ /ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ.  Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης που αφορά το σχεδιασμό του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη νέα εποχή.
 23. «Αναβάθμιση υποδομών των Βρεφονηπιακών/Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ν. Ιωνίας»,με  συνολική δημόσια δαπάνη 82.559,20 € από το ΕΣΠΑ/ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το έργο βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης, προκειμένου να προμηθευτούν οι βρεφονηπιακοί μας σταθμοί, εξοπλισμό για την εύρυθμη λειτουργία τους.
 24. Ολοκληρώσαμε την αντικεραυνική προστασία στα Σχολεία.
 25. .  Ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο η εγκατάσταση των 7 παιδικών χαρών με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.
 26. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας συνδιοργάνωσε με τον Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης & Νεολαίας και το Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών και πραγματοποίησε πριν λίγες ημέρες, με μεγάλη επιτυχία, το «9ο Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας Ιωνίας» που φέτος αφιερώθηκε στη μνήμη του καραγκιοζοπαίχτη «Σταμάτη Γενεράλη» και πλαισιώθηκε από ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής.
 27. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ την έγκριση του πρακτικού κληρώσεως των μελών της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου Επικαιροποίηση μελέτης: Σχεδιασμός Διαδρομής Ποδηλάτου από ΟΑΚΑ έως ΗΣΑΠ Ιωνίας (φάση Α΄), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1053/Β/14-04-2016 τεχνικές οδηγίες για υποδομές ποδηλάτων και την συγκρότηση βάσει αυτού της εν λόγω Επιτροπής διαγωνισμού.
 28. ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ την έγκριση του πρακτικού κληρώσεως των μελών της Επιτροπής διενεργείας του διαγωνισμού για την ανάληψη εκπόνησης μελετών του έργου «Σύνταξη επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Νέας Ιωνίας και της συγκροτήσεως, βάσει αυτού, της εν λόγω Επιτροπής διαγωνισμού.
 29. Εξασφαλίσαμε τη συνέχεια του προγράμματος από το ΕΣΠΑ για τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν. Ιωνίας»,με  συνολική δημόσια δαπάνη 189.593,44 €. (ΑΔΑ: ΩΘΠΦ7Λ7-Π46).

 

ΥΠΟΒΑΛΛΑΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 1. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών». Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 539.046,59 ευρώ.
 2. Εγκρίναμε και υποβάλαμε αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ06 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης. Η πρόταση αφορά στην αστική ανάπλαση της περιοχής της αγοράς του Δήμου Νέας Ιωνίας και ειδικότερα στην περιοχή μεταξύ των γραμμών του ΗΣΑΠ και την οδό Ηρακλείου από Εθνικής Αντιστάσεως έως Ελευθέριου Βενιζέλου. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του επερχόμενου έργου αφορούν έκταση

συνολικά περίπου 22 στρεμμάτων με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της αγοράς, την υιοθέτηση των αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού, τη βελτίωση των συνθηκών

κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας καθώς και τη δημιουργία καλύτερων υποδομών για τη βαδισιμότητα και τη χρήση ποδηλάτου, μέσα από την ανάπτυξη σχετικών δράσεων.

Ειδικότερα, το επερχόμενο έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις βασισμένες στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, όπως:

 Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας, μέσω μείωσης της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων, ανασχεδιασμός των διασταυρώσεων, κατάλληλη σήμανση, υπερύψωση τμημάτων), και περιορισμού κίνησης αυτοκινήτου.

 Διεύρυνση χώρου πεζής μετακίνησης και ποδηλάτου.

 Προσαρμογές δικτύων ΟΚΩ σε όλο το μήκος των παρεμβάσεων, ήτοι προσαρμογή υφιστάμενου αγωγού και φρεατίων ομβρίων και υπογειοποίηση των καλωδίων

ηλεκτρισμού και τηλεφωνίας.

 Αναβάθμιση φωτισμού και αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.

 Διεύρυνση των χώρων φύτευσης και πρασίνου.

 Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κολωνάκια, σχάρες, βυθιζόμενοι κάδοι συλλογής απορριμμάτων σε διακριτά ρεύματα κλπ). Στην παρούσα φάση η πρόταση αφορά την υποβολή του πρώτου σταδίου, δηλαδή την ωρίμανση των μελετών για την υλοποίηση του έργου (τοπογραφική και κυκλοφοριακή μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη κτηριακών έργων και έργων διαμόρφωσης ελευθέρων χώρων, στατική περιβαλλοντική μελέτη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 438.960,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Η τελική πρόταση πρέπει να αποτελεί ένα σύγχρονο και βιώσιμο σύνολο, που θα αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και δράσεων. Επίσης, κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο (2) κύριων υποέργων και η συνολική χρηματοδότηση κάθε αίτησης μπορεί να ανέρχεται έως 10 εκ. € (προ Φ.Π.Α.).

 1. Εγκρίναμε και υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόσκληση ΑΤ08 «Smartcities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή Σύγκλιση» και έγκριση μελετών. Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας» και συνολικό προϋπολογισμό 3.272.295,89 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) στην πρόσκληση ΑΤ08 για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 2. Εγκρίναμε και υποβάλαμε αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ, ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ09 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών». Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία (3) υποέργα μελετών. Στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης, ο Δήμος Νέας Ιωνίας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ, ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ», η οποία αφορά στην ωρίμανση μελετών για αναπλάσεις περιοχών του Δήμου Νέας Ιωνίας, συνολικού προϋπολογισμού 620.000 €.
 3. Εγκρίναμε και υποβάλαμε αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Νέας Ιωνίας» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ11 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών μελετών» Επίσης, οι «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης» είναι υποχρεωτικό υποέργο, επί ποινή αποκλεισμού. Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) Αίτησης χρηματοδότησης με συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για την Ολοκλήρωση/Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών & Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού (Στατικής Επάρκειας) 120.000 € (προ ΦΠΑ), ενώ το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των μελετών Αποτίμησης – Ανασχεδιασμού από το Πρόγραμμα είναι 500.000 € (προ ΦΠΑ)
 4. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ». Η πρόταση αφορά τη δημιουργία Μόνιμης Ψηφιακής Έκθεσης Ιωνικού Πολιτισμού και την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου , μέσα από σύγχρονα ψηφιακά εκθέματα και εφαρμογές ανάδειξης και εκπαίδευσης, σχεδιασμένες για να

αναδείξουν το περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Το Ψηφιακό Μουσείο Ιωνικού πολιτισμού και ιστορίας θα λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτίριο , 250 μ2 του Δήμου Νέας Ιωνίας στο κέντρο της πόλης (επί της οδού Πάρσης) ως ένα νέο πρότυπο ψηφιακό, εκπαιδευτικό, διαδραστικό και πολυμεσικό Μουσείο της σύγχρονης εποχής. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στη πρόσκληση ΑΤ14. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 546.000 ευρώ.

 1. Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020”, έχει εκδοθεί απόφαση ένταξης της πράξης«Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», συνολικού προϋπολογισμού  59.520,00 € Ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
 2. Επίσης, έχει ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΣΒΑΚ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» , συνολικού προϋπολογισμού 86.000,00 €.  Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» του Πράσινου Ταμείου.
 3. «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας», συνολικού προϋπολογισμού 242.420,00 €. Έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 6Σ9646ΜΤΛ6-Β72) και έχει εγγραφεί το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου Ν.Ιωνίας.
 4. Υποβάλλαμε αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» για την προμήθεια πέντε (5) ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων, δύο (2) ηλεκτροκίνητων μικρών λεωφορείων, δύο (2) ηλεκτροκίνητων αναρροφητικών σαρώθρων, ενός (1) ηλεκτροκίνητου καλαθοφόρου οχήματος και των αναγκαίων σταθμών φόρτισης οχημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της αιτούμενης προμήθειας ανέρχεται σε 1.779.660,39 €, σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διερεύνησης

Τιμών. Η πρόταση υποβλήθηκε στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στη πρόσκληση ΑΤ12.

 1. Στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2020», ο Δήμος Νέας Ιωνίας έχει υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην περιοχή της Καλογρέζας Δήμου Νέας Ιωνίας» συνολικού προϋπολογισμού 980.400 €. Η πρόταση βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από το Πράσινο Ταμείο. Στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος ο Δήμος μας αιτήθηκε την χρηματοδότηση της ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων και πλατειών στην περιοχή της

Καλογρέζας και συγκεκριμένα των πλατειών Αναπήρων και Μουταλάσκη στην Καλογρέζα. Οι πλατείες αυτές, πρόκειται να ανακατασκευαστούν στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης αναδιαμόρφωσης, όπου σε οριοθετημένο τμήμα τους, θα εξακολουθούν να αναπτύσσονται με μια διαφοροποίηση ως προς την υφιστάμενη χάραξη, παιδικές χαρές. Η πλατεία Αναπήρων στο ΟΤ 221 περικλείεται από τις οδούς Αναπήρων (πεζόδρομος), Ανδρέα Δημητρίου, Βοσπόρου και Αλαμάνας και έχει εμβαδόν 2.650 m2 ενώ η πλατεία Μουταλάσκη στο ΟΤ 192Α περικλείεται από τις οδούς Μουταλάσκη και Κων/πόλεως και έχει εμβαδόν

2.550 m2.

 1. Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ – βόλλεϋ με σκέπαστρο τύπου μπαλονιού, κλιμακοστασίου κεντρικής εισόδου και φέροντα οργανισμού υποσταθμού ΔΕΗ και αντικατάσταση χυτού ελαστικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.043.702,96 €. Η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ανέρχεται σε 600.000 €. Έχει εκδοθεί η απόφαση ένταξης (αρ. πρωτ. 9859/26-4-2021).Προθεσμία ολοκλήρωσης της πράξης έως 31/12/2022.
 2. Έγινε η δημοπράτηση της υπηρεσίας «Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για φωτοβολταϊκά  σε δημοτικά κτήρια», προϋπολογισμού 23.400 € (Κ.Α. 64.6117.0003), με προθεσμία ολοκλήρωσης έως31/12/2021 με δυνατότητα παράτασης.
 3. Την επόμενη Τρίτη 28/9/2021 εγκρίνουμε στην Οικονομική Επιτροπή την διακήρυξη των Μ.Α.Π. για το έτος 2021.
 4. Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την 4/2021 μελέτη, έγινε και η διακήρυξη με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», η οποία αφορά σε παρεμβάσεις συντήρησης υποδομών σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής και περιλαμβάνει εργασίες στεγανώσεων, αντικατάστασης κουφωμάτων, χρωματισμών και επισκευής γηπέδων αθλοπαιδιών.  Οι παρακάτω παρεμβάσεις πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα κτήρια των: 2ου, 4ου, 6ου, 7ου, 8ου, 9ου, Δημοτικών σχολείων και στα κτήρια του 5ου-15ουΝηπιαγωγείου του Δήμου Νέας Ιωνίας και είναι:

 Επισκευή ή νέα στεγάνωση στα δώματα των κτηρίων

 Αντικατάσταση κουφωμάτων

 Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών

 Επισκευές – νέες γραμμογραφήσεις στα γήπεδα αθλοπαιδιών των σχολικών μονάδων Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 892.800,00 €. Η πρόταση υποβλήθηκε στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι παραπάνω προτάσεις προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). Αξιοσημείωτο το γεγονός, με τις παρούσες συνθήκες, της υποβολής τόσων προτάσεων, που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης με την υλοποίηση τους. Μπορούν να γίνουν περισσότερα με χρηματοδότηση, με οικονομική αυτοδυναμία, με μόνιμες προσλήψεις, όσων αποχώρησαν λόγω της κρίσης και όσων θέσεων προβλέπει ο οργανισμός

Είναι υποχρέωση μας συλλογικά, οι αιρετοί μαζί με τα στελέχη και τους εργαζόμενους, που πιστεύουμε στο δημόσιο χαρακτήρα της Αυτοδιοίκησης, να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους συμπολίτες μας, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας και να περιφρουρήσουμε, μέσω της αξιοπιστίας μας, το δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

2 σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU