Δημιουργία Αλληλεγγύη: Να μην καταργηθεί η αυτόνομη δομή του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο να παρθεί απόφαση ώστε να διατηρήσει το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) τη σημερινή του μορφή ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, κατέθεσε η παράταξη «Δημιουργία Αλληλεγγύη», η οποία αναλαμβάνει και τη δημοτική αρχή από τη 1η Ιανουαρίου με δήμαρχο τον Παναγιώτη Μανούρη. Υπενθυμίζεται ότι από 1η Ιανουαρίου όλα τα νομικά πρόσωπα των δήμων, καταργούνται και εντάσσονται στη διοικητική δομή των δήμων.

Αναλυτικά το αίτημα:

 

Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξαίρεση ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. από τις συγχωνεύσεις των ΝΠΔΔ των Δήμων του Ν. 5056/23.

Με τον Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καταργούνται νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Δίνεται όμως η δυνατότητα εξαίρεσης Ν.Π.Δ.Δ. εκ του εν λόγω νόμου, βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 52 του εν λόγω νόμου, όπου προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία δύναται να εξαιρεθούν από την κατάργηση των άρθρων 27 και 29, Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφελείς επιχειρήσεις, των οποίων η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης δικαιολογεί την ανωτέρω εξαίρεση.(Αριθ. εγκυκλίου 1160/αρ. πρωτ. 86921/11.10.2023 Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης).

Για την έκδοση της εν λόγω απόφασης απαιτείται αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου που υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 15η.11.2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών και συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ως προς τη διαπίστωση της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης.

Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) δήμου Ν. Ιωνίας, ιδρύθηκε από το Δήμο Ν. Ιωνίας το 2003 και κυρίως σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι:

α) η διάσωση και διατήρηση του Πολιτισμού των Ελλήνων Μικράς Ασίας,

β) η συλλογή αρχειακού υλικού που αφορά στην Μικρά Ασία και στη Νέα Ιωνία.

γ) η λειτουργία τριών Μουσειακών χώρων: Ιστορικού, Λαογραφικού και Υφαντουργίας-Ταπητουργίας και η ξενάγηση σε αυτούς επισκεπτών και μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

δ) η οργάνωση συμποσίων, ημερίδων πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων φωτογραφίας.

ε) η έκδοση βιβλίων και περιοδικών ιστορικού, λαογραφικού και ερευνητικού περιεχομένου

στ) η δημιουργία μορφωτικής Βιβλιοθήκη με εκδόσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι σχετικό γενικώς με την Μικρά Ασία.

ζ) η οργάνωση μαθητικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Η εικοσαετής λειτουργία του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. βασίζεται στην εθελοντική εργασία όλων των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, τα οποία με την εξειδικευμένη ιδιότητά του έκαστο, ανταποκρίνονται στις πολλαπλές ανάγκες του, κάτι που είναι αδύνατον να καλυφθεί από δημοτική υπηρεσία.

Η αντικατάσταση του Διοικητικού του Συμβουλίου από μια επιτροπή χωρίς αποφασιστικό και διοικητικό χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να παρθεί απόφαση για τη διατήρηση ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.).

Η απόφαση μας και το όλο σκεπτικό να σταλεί άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών για να εξετασθεί και να ληφθεί εγκαίρως από την Υπουργό, η σχετική απόφαση εξαίρεσης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ), από τις συγχωνεύσεις των υπολοίπων ΝΠΔΔ στον Δήμο μας.

«Δημιουργία Αλληλεγγύη»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης , Τσομπάνογλου Φώτης, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ, Τσομπανίδου Γεωργία.

 

Η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Χριστίνα Παπαηλιοπούλου

Avatar photo
Το Ηράκλειο Αττικής και η Νέα Ιωνία στο διαδίκτυο. Και όχι μόνο.

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

MENU